Logo

Aktualności

2018-02-22

UWAGA!!!!

Nastąpiła zmiana treści Zapytania ofertowego - mentor "Akademia Pracy"

Poprawiona wersja dostępna tutaj : http://epe.edu.pl/zapytania-ofertowe-i-zaproszenia-do-skladania-ofert/zapytanie-ofertowe-mentor-akademia-pracy,10801

Czytaj więcej

Uwaga!!!! Zmiana treści zapytania ofertowego - mentor "Samodzielni i Aktywni"

UWAGA!!!!

Nastąpiła zmiana treści Zapytania ofertowego - mentor "Samodzielni i Aktywni"

Poprawiona wersja dostępna tutaj : http://epe.edu.pl/zapytania-ofertowe-i-zaproszenia-do-skladania-ofert/zapytanie-ofertowe-mentor-samodzielni-i-aktywni,10799

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-22 

Uwaga!!!! Zmiana treści zapytania ofertowego - mentor "Akademia PRacy"

UWAGA!!!!

Nastąpiła zmiana treści Zapytania ofertowego - mentor "Akademia Pracy"

Poprawiona wersja dostępna tutaj : http://epe.edu.pl/zapytania-ofertowe-i-zaproszenia-do-skladania-ofert/zapytanie-ofertowe-mentor-akademia-pracy,10801

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-22 

Projekt " Samodzielni i Aktywni"

Projekt : SAMODZIELNI I AKTYWNI

Projekt Samodzielni i aktywni nr RPLU.11.01.00-06-0085/17 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Poddziałania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej .

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-01-15 

Projekt "Akademia Pracy"

Projekt : AKADEMIA PRACY

Projekt AKADEMIA PRACY nr RPLU.11.01.00-06-0086/17 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Poddziałania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej .

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-01-15 

Wesołych Świąt

Najserdeczniejsze życzenia miłej
i pełnej nastroju wieczerzy wigilijnej
oraz spełnienia marzeń i nadziei,
jakie niesie nadchodzący Nowy 2018 Rok.

Życzą Zarząd oraz pracownicy.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-12-21