Logo

Projekt pt.: ”ACE- aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież – Innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii” – podsumowanie dotychczasowych efektów

Stowarzyszenie POSTIS Z Lublina w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Zakładem Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie od roku realizują na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego projekt ACE- aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież Innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii. Projekt, skierowany do 8 szkół ponadgimnazjalnych, zakłada wdrożenie innowacyjnych programów nauczania z zakresu podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce przy pomocy dydaktycznych materiałów pomocniczych dla nauczycieli i uczniów. W projekcie udział bierze 16 nauczycieli oraz ponad 480 uczniów. W ciągu roku realizacji opracowano innowacyjne interdyscyplinarne programy nauczania, materiały pomocnicze dla nauczyciela, konspekty i scenariusze zajęć, a dla uczniów zeszyty ćwiczeń i książki w wersji elektronicznej. Ponadto zastosowano nowoczesne techniki informacyjno komunikacyjne poprzez:

  1. utworzenie platformy edukacyjnej- www.ace-platforma.pl
  2. opracowanie i stworzenie gier edukacyjnych: Shmalville, Moja Firma, Moje przedsiębiorstwo. Gry umożliwiają wirtualne sprawdzenie sia. w rzeczywistości wolnorynkowej, poprzez możliwość utworzenia i prowadzenia własnych przedsiębiorstw. Dostęp do gier możliwy jest po zarejestrowania na platformie edukacyjnej.
  3. opracowanie filmów edukacyjnych, poruszających szeroko pojęty temat przedsiębiorczości w życiu każdego człowieka. Powstałe filmy w szczególności poruszają takie zagadnienia jak:

- Innowacyjność

- Szansa

- Porażka

- System wartości

- Wewnątrz asertywność

- Poczucie własnej skuteczności

W filmach występują min. takie osoby jak: Paweł Fortuna, Bernard Fruga, Marcin Steczkowski.

W kwietniu 2013 roku wyłoniono w procesie rekrutacji 8 szkół do udziału w projekcie, 4 z terenu województwa lubelskiego i 4 z województwa podkarpackiego. Od września br. programy są wdrażane w wybranych placówkach. W roku 2014 zorganizowane zostaną dwie konferencje podsumowujące projekt, na których udostępniane będą powstałe produkty. Uczniowie placówek zaangażowanych w realizację projektu wezmą udział w konkursie ekonomicznym z możliwością wygrania atrakcyjnych nagród multimedialnych.

Projekt uczy postaw przedsiębiorczych w życiu codziennym, ma na celu poprzez ciekawe pomoce dydaktyczne zainteresować uczniów tematami związanymi z ekonomia. Celem projektu jest głównie zwiększenie przystępności przekazywanych treści oraz zwiększenie atrakcyjności pomocy dydaktycznych. Materiały powstałe w ramach projektu dostępne na platformie edukacyjnej www.ace-platforma.pl, a także na www.ace-projekt.pl

Data udostępnienia: 2013-12-20 | Wyświetleń strony: 3260

Autor: Karolina Kaniowska, Stowarzyszenie Postis z Lublina