Logo

Aktualności

2018-04-03

Lublin dnia 03 kwietnia 2018r

Zapytanie ofertowe nr 1/04/2018/F2

w trybie rozeznania rynkowego

dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie zorganizowania szkoleń zawodowych w ramach nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe dla grupy ok. 20 osób w terminie od 20.04.2018r. do 30.04.2018r

w ramach projektu: Feniks 2 kompleksowy program aktywizacji społeczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze nr RPLU.11.01.00-06-0024/15 współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 11.1 Aktywne włączenie

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zorganizowanie szkoleń zawodowych związanych z nabywaniem, podwyższaniem, uzupełnianiem lub zmianą kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciem doświadczenia zawodowego niezbędnego na rynku pracy (zajęcia teoretyczne i praktyczne) z zakresu:

Część I - szkolenie Profesjonalny Sprzedawca - Handlowiec z egzaminem ECDL zakończone egzaminem ECDL dla 1 grupy ok 9 uczestników projektu, łącznie 32 h w terminie w terminie 20.04.2018 30.04.2018r., zlokalizowanych w woj. lubelskim, na terenie powiatu kraśnickiego.

Część II- szkolenie Pracownik administracyjny z egzaminem ECDL zakończone egzaminem ECDL - dla 1 grupy ok 15 uczestników projektu łącznie 24 godziny w terminie w terminie 20.04.2018 30.04.2018r., zlokalizowanych w woj. lubelskim, na terenie powiatu kraśnickiego.

Usługa obejmuje dla każdej z w/w części przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonych egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności egzamin ECDL

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca deklaruje dyspozycyjność w ww. terminach i ww. lokalizacjach, przy założeniu że zajęcia będą się odbywały w dni robocze i weekendy w przedziale godzin 7.00 - 22.00.

Szczegółowy harmonogram zajęć Zamawiający przedstawi Wykonawcy po zebraniu danej grupy szkoleniowej (min 4 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć).

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie procedury ofertowej nr 1/02/2018/AP

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCÓW NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY NOZOLOGICZNEJ , DIAGNOZY PROBLEMOWEJ WRAZ Z IŚR, ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO WRAZ Z SESJĄ MOTYWUJĄCĄ ORAZ INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE Z WYKONANIEM IPD W PROJEKCIE AKADEMIA PRACY Informujemy, iż postępowanie z dn. 13.02.2018 r. zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca:

Część I Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej - PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis

Część II Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy problemowej wraz z IŚR - PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis

Część III Świadczenie usług wsparcia psychologicznego wraz z sesją motywującą - PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis

Część IV Indywidualne doradztwo Zawodowe z wykonaniem IPD - Małgorzata Plak; Fundacja na rzecz rozwoju INSPIRATOR

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-03-07 

Rozstrzygnięcie procedury ofertowej nr 1/02/2018/SiA

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCÓW NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY NOZOLOGICZNEJ , DIAGNOZY PROBLEMOWEJ WRAZ Z IŚR, ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO WRAZ Z SESJĄ MOTYWUJĄCĄ ORAZ INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE Z WYKONANIEM IPD W PROJEKCIE SAMODZIELNI I AKTYWNI Informujemy, iż postępowanie z dn. 13.02.2018 r. zostało rozstrzygnięte. Wybrani zostali następujący Wykonawcy:

Część I Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis

Część II Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy problemowej wraz z IŚR - PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis

Część III Świadczenie usług wsparcia psychologicznego wraz z sesją motywującą - PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis

Część IV Indywidualne doradztwo Zawodowe z wykonaniem IPD Małgorzata Plak; Fundacja na rzecz rozwoju INSPIRATOR

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-03-07 

Uwaga!!!! Zmiana treści zapytania ofertowego - mentor "Samodzielni i Aktywni"

UWAGA!!!!

Nastąpiła zmiana treści Zapytania ofertowego - mentor "Samodzielni i Aktywni"

Poprawiona wersja dostępna tutaj : http://epe.edu.pl/zapytania-ofertowe-i-zaproszenia-do-skladania-ofert/zapytanie-ofertowe-mentor-samodzielni-i-aktywni,10799

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-22 

Uwaga!!!! Zmiana treści zapytania ofertowego - mentor "Akademia PRacy"

UWAGA!!!!

Nastąpiła zmiana treści Zapytania ofertowego - mentor "Akademia Pracy"

Poprawiona wersja dostępna tutaj : http://epe.edu.pl/zapytania-ofertowe-i-zaproszenia-do-skladania-ofert/zapytanie-ofertowe-mentor-akademia-pracy,10801

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-22 

Projekt " Samodzielni i Aktywni"

Projekt : SAMODZIELNI I AKTYWNI

Projekt Samodzielni i aktywni nr RPLU.11.01.00-06-0085/17 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Poddziałania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej .

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-01-15 

Kalendarz szkoleń