Logo

Kurs języka migowego dla instytucji publicznych

Oferta abonamentowa na tłumaczenie języka migowego dla urzędów administracji publicznej, policji, szpitali

Nasza firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i w nawiązaniu do obowiązków, które zostały nałożone na podmioty administracji publicznej przez ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 nr 209 poz. 1243) oferuje Państwu usługę abonamentową na tłumaczenie języka migowego.

Nowe prawo przewiduje, że organy administracji publicznej będą musiały zapewnić osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego. Osoby potrzebujące powinny zgłosić chęć skorzystania z takiej pomocy co najmniej trzy dni robocze wcześniej. Wyjątkiem są sytuacje nagłe. Regulacja przewiduje również, że osoba głucha w kontaktach z organami administracji publicznej, policją, strażą pożarną i strażami gminnymi będzie mogła korzystać z pomocy wyznaczonej przez siebie osoby (nie chodzi o tłumacza).

OFERTA:

Abonament miesięczny obejmuje 20 godzin pracy tłumacza języka migowego w formie przyjazdów na wezwanie (zgłoszenie 2 dni wcześniej) lub dyżurów 1 raz w tygodniu po 4 godziny w ciągu miesiąca[1]. Cena: 900 zł brutto.

Abonament 3 miesięczny obejmuje 60 godzin pracy tłumacza języka migowego w formie przyjazdów na wezwanie (zgłoszenie 2 dni wcześniej) lub dyżurów 1 raz w tygodniu po 4 godziny przez 3 miesiące. Cena: 2 550 zł brutto.

Abonament półroczny obejmuje 120 godzin pracy tłumacza języka migowego w formie przyjazdów na wezwanie (zgłoszenie 2 dni wcześniej) lub dyżurów 1 raz w tygodniu po 4 godziny przez pół roku. Cena: 4 900 zł brutto.

Abonament roczny - obejmuje 250 godzin pracy tłumacza języka migowego w formie przyjazdów na wezwanie (zgłoszenie 2 dni wcześniej) lub dyżurów 1 raz w tygodniu po 4 godziny przez cały rok. Cena: 9 200 zł brutto.

Cena obejmuje: usługi języka migowego, tłumaczenie, przyjazd na miejsce. Nie obejmuje wynajmu sali, która powinna zostać wyznaczona/udostępniona przez Zamawiającego.

Nasze doświadczenie w zakresie szkoleń z języka migowego poparte jest referencjami. Do chwili obecnej zrealizowaliśmy między innymi szkolenia dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju, Funduszu Ziemi Białobrzeskiej, Akademii Rozwoju Jednostki, Ars Deko oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.[1] Istnieje możliwość innego, elastycznego rozłożenia harmonogramu dyżurów tłumacza języka migowego.

Data udostępnienia: 2012-06-11 | Wyświetleń strony: 14198