Logo

Jak pomóc dziecku w wieku przedszkolnym przystosować się i żyć w zmieniających się warunkach

Serdecznie zapraszamy na wykład Pani Anny Natory w ramach konferencji pt.: Przedsiębiorczy Przedszkolak w ramach projekty pt.: Mamo, tato co wy na to? - innowacyjny program wychowania przedszkolnego.

Pani Anna Natora, doradca metodyczny, pedagog terapeuta, edukator, promotor nowoczesnej edukacji, konsultant ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wykładowca uczelniany, certyfikowany trener TOC /techniki aktywizujące myślenie/ i Klucza do uczenia się, lider projektu Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Jest ekspertem komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.


Inspiruje nauczycieli do podejmowania inicjatyw w dydaktyce i wychowaniu poprzez propagowanie technik aktywizujacych myślenie dziecka.

Wystąpienie ma za zadanie inspirować i prowokować do działań edukacyjnych na rzecz zwiększenia świadomości nauczycieli i rodziców dotyczącej konieczności kształtowania postaw przedsiębiorczych u małych dzieci.

Data udostępnienia: 2013-10-05 | Wyświetleń strony: 3154