Logo

Archiwum aktualności (2018)

Zmień rok

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/08/2018/AP

NR 5/08/2018/AP

Wygrali:

Część I - Fundacja Na Rzecz Rozwoju INSPIRATOR

Część II - Fundacja Na Rzecz Rozwoju INSPIRATOR

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-09-03 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/08/2018/SiA

Wygrał:

Część I - Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-08-28 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/08/2018/AP

NR 4/08/2018/AP

Wygrali:

Część I - Centrum Mentoris Mateusz Prucnal

Część II Centrum Mentoris Mateusz Prucnal

Część III Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Miko Centrum Ochrony i Zabezpieczeń w Lublinie

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-08-28 

Informacja o wynikach wyboru ofert w projekcie "Samodzielni i Aktywni" zapytanie ofertowe nr 3/07/2018/SiA

Informujemy iż postępowanie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty zostało zakończone.

Poniżej przedstawiamy informację o wynikach.

Zapytanie ofertowe nr 3/07/2018/SiA:

części I Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego pt. Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych. Postępowanie wygrało Centrum Doradczo Finansowe Grażyna Banachewicz, ul. Legionów 11, 21-100 Lubartów.

części II Warsztaty w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy pt. Warsztaty gotowości do zmian Rynek pracy szanse i zagrożenia.Postępowanie wygrało Centrum Doradczo Finansowe Grażyna Banachewicz, ul. Legionów 11, 21-100 Lubartów.

części III Szkolenie zawodowe Pracownik obsługi biurowej z egzaminem ECDL. Postępowanie wygrało Centrum Doradczo Finansowe Grażyna Banachewicz, ul. Legionów 11, 21-100 Lubartów

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-07-25 

Informacja o wynikach wyboru ofert w projekcie "Akademia Pracy" zapytanie ofertowe nr 3/07/2018/AP

Informujemy iż postępowanie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty zostało zakończone.

Poniżej przedstawiamy informację o wynikach.

Zapytanie ofertowe nr 3/07/2018/AP:

części I Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego pt. Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych. Postępowanie wygrało Centrum Mentoris Mateusz Prucnal, Al. Racławickie 44B/U1, 20-023 Lublin.

części II Warsztaty w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy pt. Warsztaty gotowości do zmian Rynek pracy szanse i zagrożenia .Postępowanie wygrało Centrum Mentoris Mateusz Prucnal, Al. Racławickie 44B/U1, 20-023 Lublin.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-07-25 

Rozstrzygnięcie procedury ofertowej nr 1/02/2018/SiA

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCÓW NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY NOZOLOGICZNEJ , DIAGNOZY PROBLEMOWEJ WRAZ Z IŚR, ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO WRAZ Z SESJĄ MOTYWUJĄCĄ ORAZ INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE Z WYKONANIEM IPD W PROJEKCIE SAMODZIELNI I AKTYWNI Informujemy, iż postępowanie z dn. 13.02.2018 r. zostało rozstrzygnięte. Wybrani zostali następujący Wykonawcy:

Część I Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis

Część II Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy problemowej wraz z IŚR - PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis

Część III Świadczenie usług wsparcia psychologicznego wraz z sesją motywującą - PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis

Część IV Indywidualne doradztwo Zawodowe z wykonaniem IPD Małgorzata Plak; Fundacja na rzecz rozwoju INSPIRATOR

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-03-07 

Rozstrzygnięcie procedury ofertowej nr 1/02/2018/AP

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCÓW NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY NOZOLOGICZNEJ , DIAGNOZY PROBLEMOWEJ WRAZ Z IŚR, ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO WRAZ Z SESJĄ MOTYWUJĄCĄ ORAZ INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE Z WYKONANIEM IPD W PROJEKCIE AKADEMIA PRACY Informujemy, iż postępowanie z dn. 13.02.2018 r. zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca:

Część I Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej - PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis

Część II Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy problemowej wraz z IŚR - PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis

Część III Świadczenie usług wsparcia psychologicznego wraz z sesją motywującą - PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo, Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis

Część IV Indywidualne doradztwo Zawodowe z wykonaniem IPD - Małgorzata Plak; Fundacja na rzecz rozwoju INSPIRATOR

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-03-07 

Uwaga!!!! Zmiana treści zapytania ofertowego - mentor "Akademia PRacy"

UWAGA!!!!

Nastąpiła zmiana treści Zapytania ofertowego - mentor "Akademia Pracy"

Poprawiona wersja dostępna tutaj : http://epe.edu.pl/zapytania-ofertowe-i-zaproszenia-do-skladania-ofert/zapytanie-ofertowe-mentor-akademia-pracy,10801

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-22 

Uwaga!!!! Zmiana treści zapytania ofertowego - mentor "Samodzielni i Aktywni"

UWAGA!!!!

Nastąpiła zmiana treści Zapytania ofertowego - mentor "Samodzielni i Aktywni"

Poprawiona wersja dostępna tutaj : http://epe.edu.pl/zapytania-ofertowe-i-zaproszenia-do-skladania-ofert/zapytanie-ofertowe-mentor-samodzielni-i-aktywni,10799

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-22 

Projekt "Akademia Pracy"

Projekt : AKADEMIA PRACY

Projekt AKADEMIA PRACY nr RPLU.11.01.00-06-0086/17 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Poddziałania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej .

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-01-15 

[1] 2

Kalendarz szkoleń

2018-12-13