Logo

Doradztwo gospodarcze

DORADZTWO GOSPODARCZE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH DLA TWOJEJ FIRMY.

OFERUJEMY FIRMOM / SPÓŁKOM w trudnej sytuacji finansowej /również z zadłużeniem budżetowym i bankowym/.
 • Pomoc merytoryczną i prawną,
 • Kupno i przejęcie spółek,
 • Likwidacje spółek,
 • Zarządzanie kryzysowe.
PROPONUJEMY podejmowanie optymalnych i skutecznych metod podejmowania decyzji w zakresie:
 • Podejmowania działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka,
 • Odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki wynikające z Art. 299 KSH, Art. 21 Prawa Upadłościowego i naprawczego, Art. 116 Ordynacji podatkowej oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z Art. 586 KSH,
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do upadłości lub układu,
 • Przeprowadzenie procedury upadłościowej lub układowej,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem po odrzuceniu przez Sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,
 • Negocjacje z wierzycielami,
 • Skuteczną ochronę przed wierzycielami sięgającymi po bezprawne metody egzekucji,
 • Przejęcie spółek wraz z zobowiązaniami.

ZAPEWNIAMY PAŃSTWU SKUTECZNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE

STOSOWANIA PROCEDUR UKŁADOWYCH I UPADŁOŚCIOWYCH.

Data udostępnienia: 2012-06-11 | Wyświetleń strony: 8967