Logo

Formularz zgłoszenia na szkolenie/kurs

Wybrany kurs/szkolenie

Szkolenie: Kontrola zarządcza w praktyce od A do Z

Miejsce: Lublin

Data: 5 Gru 2018/Śr - 6 Gru 2018/Cz

Cena: 620,00zł (762,60zł z VAT)

Zakw. wliczone w cenę: Nie

Czas trwania: 16h

Dane do kontaktu

Osoba składająca zamówienie

Dane adresowe oraz dane do faktury

Uczestnicy kursu/szkolenia

  1. W formacie: RRRR.MM.DD
     

Informacje dodatkowe

Płatność

Należność za uczestnictwo w szkoleniu powinna być uregulowana przelewem na rachunek bankowy firmy nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.
W przypadku szkoleń wyjazdowych prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 30% ceny szkolenia.
Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie potwierdzenie realizacji szkolenia w ustalonym terminie.

Rezygnacja

Zamawiający ma prawo do odwołania uczestnictwa Osoby delegowanej nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia.
Odwołanie, aby było skuteczne, winno być przesłane faksem na numer 81 534 35 50 lub e-mailem na adres pte@lublin.net.pl i potwierdzone telefonicznie pod numerem 81 532 84 14. Przyjęcie odwołania jest potwierdzane przez PTE Lublin e-mailem lub faksem na adres podany w Zgłoszeniu. W takim przypadku wpłacona opłata jest zwracana na podane przez Zamawiającego konto. W przypadku, gdy Zamawiający odwoła uczestnictwo Osoby delegowanej później niż 5 dni przed jego rozpoczęciem, lub w przypadku nie stawienia się na szkoleniu Osoby delegowanej Zamawiający ponosi opłatę za uczestnictwo zgodnie z Formularzem rejestracyjnym, Umową lub Zamówieniem.