Logo

NATURAL GREEN MARKETING

KAPITAL_LUDZKI 228x110px

PARP-logo_male

logo_ueefs_lewastrona 200x101px

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. rozpoczyna realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach pod tytułem NATURAL GREEN MARKETING. Szkolenia i doradztwo z zakresu marketingu ekologicznego, kreowania wizerunku i marki dla MMŚP branż Natural Organic Products wspierające wdrażanie eko innowacji pod nadzorem PARP skierowanego do 100 przedsiębiorstw (mikro,małe i średnie) z terenu całej Polski i 300 pracowników tych przedsiębiorstw.

W ramach projektu oferujemy:

  • NATURAL GREEN MARKETING MANAGEMENT. SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE w zakresie eko innowacji, kreowania ECO wizerunku i marki wspierające wdrażanie rozwiązań pro ekologicznych firm z branży Natural Organic Products (outdoorowe w formie kursów) komplementarne do doradztwa (120 h - 20 grup x średnio 15 uczestników). Szkolenia oparte na diagnozie (na podstawie doradztwa przed szkoleniowego) rzeczywistych potrzeb konkretnego MMŚP i ich pracowników w kontekście potencjału eko marketingowego. Cały program szkolenia JEST UKIERUNKOWANY NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW i kompetencji i wiedzy niezbędnej dla opracowania i wdrożenia konkretnych rozwiązań na podstawie strategii działań pro ekologicznych.
Program będzie elastycznie kształtowany indywidualnie do potrzeb danej grupy szkoleniowej w obrębie następujących zagadnień i modułów:
Moduł 1: Natural Green Marketing Promotion. EKOLOGICZNA MARKA PRODUKTU Public relations i kreowanie reputacji oraz image w działaniach proekologicznych firmy
M 2: Strategiczne zarządzanie marketingowe NaturalOrganic Products i Eco-friendly Products
M 4: EKO PROJEKTOWANIE cyklu życia produktu-kreowanie eko produktu i usługi
M 5: Kompetencje EKO Przedsiębiorczości
M 6: ZARZĄDZANIE EKO INNOWACJAMI i wdrożeniem systemu rozwiązań i technologii
M 7: ECO EVENTS i BEST PRACTICES. Przykłady i potencjał praktycznych wdrożeń
M 8: Systemy, certyfikaty, normy: m.in. EMAS, Kategoryzacje, certyfikacje proekologiczne
M 9: Warsztat PRAKTYKI marketingowej
M 10: KOMPETENCJE NATURAL GREEN MARKETING MANAGER moduł kompetencji menedżerskich zakończony CERTYFIKATEM
WYKŁADOWCY to wybitni EKSPERCI-PRAKTYCY z danej dziedziny z umiej. trenerskimi, z co najmniej 2 letnim dośw. Min. 80% zajęć będzie prowadzonych przez praktyków i/lub branżowców.
  • ZIELONE KOŁNIERZYKI. PROFESJONALNE DORADZTWO ASOCJACYJNE i FORMATYWNE dla przedsiębiorstw branży Natural Organic Products z zakresu marketingu ekologicznego - komplementarne do szkoleń - ukierunkowane na wsparcie, które powinno przynieść jak największe efekty prowadzące do wdrożenia konkretnych rozwiązań proekologicznych na podstawie zdiagnozowanych rzeczywistych potrzeb i potencjału proekologicznego danej firmy z elementami DIAGNOZY, COACHINGU ROZWIJAJĄCEGO KOMPETENCJE.

Grupę docelową projektu stanowi 100 przedsiębiorców z sektora MMŚP (wraz z samozatrudnionymi) mających siedzibę na terytorium RP oraz ich pracownicy (300 osób (120K/180M, w tym 60 osób 50+) z terenu całej Polski z branży NaturalOrganic Products: związane z: żywnością ekologiczną, prowadzeniem gospodarstw ekologicznych, ekogastronomia, ekoprodukcji roślinnej, ekokosmetyki i konfekcji, ekoogrodnictwa związanego z produktami lub usługami ekologicznymi, w zakresie przetwórstwa i sprzedaży produktów i surowców naturalnych - lub z jego otoczenia lub w innych organizacjach branży mający wpływ na ich konkurencyjność, a w szczególności: producenci, handlowcy, przetwórcy i MMŚP współpracujące, z gastronomii, wystawcy na targach, producenci zdrowej żywności.

Wkrótce dalsze informacje o projekcie, ale już teraz zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

ul. Szewska 4/7

20-086 Lublin

Dyrektor wykonawczy projektu: Kamila Pękala: mail: kamila.pekala@pte.lublin.pl

Telefon:

+48 81/532-84-14

Dokumenty rekrutacyjne do projektu

Poniżej załączamy dokumenty rekrutacyjne do projektu pt.: NATURAL GREEN MARKETING. Szkolenia i doradztwo z zakresu marketingu ekologicznego, kreowania wizerunku i marki dla MMŚP branż Natural Organic Products wspierające wdrażanie eko innowacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój Kapitału Ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Załączniki:

Data udostępnienia: 2013-12-06 | Wyświetleń strony: 11687