Logo

"NCA – new competence and ability" - narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych

KAPITAL_LUDZKI 228x110px

logo_ueefs_lewastrona 200x101px
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie wraz z Partnerem Zakładem Pomocy Szkole Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu w ramach Działania 3.4.3 POKL pt.

NCA NEW COMPETENCE AND ABILITY - NARZĘDZIA I MATERIAŁY METODYCZNE DO BADANIA KOMPETENCJI I ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH OSÓB DOROSŁYCH

Celem projektu jest poszerzenie oferty ogólnodostępnych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych o narzędzia i materiały służące procesowi diagnozowania/bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zaw. osób dorosłych.

W ramach projektu powstaną:

1) MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE:
A) krótkie 10 minutowe filmy (194 szt. bez zawodów: plastyk, bibliotekarz, aktor cyrkowy, aktor scen muzycznych, muzyk, tancerz, animator kultury) wg. nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Koncepcja materiałów oparta będzie o Teorię Predigera i Vansickle'a z American College Testing (ACT)
B) program komputerowy (Mapa Kwalifikacji zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery)wraz z suplementem w odniesieniu do kształcenia na rynku EU.
2) Materiały/narzędzia służące diagnozowaniu/bilansowaniu kompetencji osób dorosłych:
Oparte o teorię Predigera i Vansickle'a i Savickasa.
Proces diagnozy/bilansowania (Teczka doradcy) składać się będzie z:
a) rozmowy indywidualnej opartej na koncepcji Carla Rogersa (scenariusze rozmowy, zestawy pytań, karty doradcze) (etap wstępny)
b) testów diagnozujących poziom edukacyjny, testów kompetencji zawodowych i zainteresowań osób dorosłych (etap badawczy)
c) udzieleniu informacji na temat siebie i własnej kariery (e. wniosków) - Karta Kompetencji
Wynik składał się będzie z - podsumowania posiadanych kompetencji wraz z grupą zawodów, listą kierunków kształcenia (w tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych/pozaszkolnych form kształcenia), łącznie z liczbą lat oraz koniecznym poziomem umiejętności wraz z opisem aktywności zawodowej w kontekście sytuacji na rynku pracy na poziomie krajowym i europejskim. Dodatkowo wyniki zostaną ujęte w portfolio (papierowe i elektroniczne) Informacje uzyskane podczas bilansu/diagnozy powiązanym zostaną z suplementem Europass. Stworzony zostanie poradnik dla osoby diagnozowanej i doradcy/diagnosty.
  • AKTUALNOŚCI

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!

UWAGA!!!!

W związku ze zmianą przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U z 2015 r., poz. 357 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietni...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-12-04 

Informacja dla uczestników szkolenia w Warszawie

Dodatkowe szkolenie w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych odbędzie się w terminie 17-18.06.2015 r. od godz. 09:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na ul. Nowy Świat 49 w Wa...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-06-10 

Informacja dla uczestników szkolenia w Lublinie

Dodatkowe szkolenie w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych odbędzie się w terminie 24-25.06.2015 r. od godz. 09:00 w siedzibie Europejskiej Platformy Edukacyjnej Sp. z o.o na ul. Północnej...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-06-09 

Informacja dla uczestników szkolenia w Krakowie

Dodatkowe szkolenie w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych odbędzie się w terminie 22-23.06.2015 r. od godz. 09:00 w siedzibie Małopolskiego Centrum Edukacyjnego-Szkoleniowego na ul. Chmie...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-06-09 

Informacja dla uczestników szkolenia w Lublinie

Dodatkowe szkolenie w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych odbędzie się w terminie 15-16.06.2015 r. od godz. 09:00 w siedzibie Europejskiej Platformy Edukacyjnej Sp. z o.o na ul. Północnej...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-06-09 

Informacja dla uczestników szkolenia w Lublinie

Dodatkowe szkolenie w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych odbędzie się w terminie 02-03.06.2015 r. od godz. 09:00 w siedzibie Europejskiej Platformy Edukacyjnej Sp. z o.o na ul. Północnej...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-06-01 

Dodatkowy nabór na szkolenie dla doradców w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w związku z wydłużeniem realizacji projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłcych zaprasza na bezpłatne szkolenia doradców/diagnostów/specjalistów w zakresie ...

Uczestnicy szkoleń otrzymają teczkę doradcy, która zawierać będzie m.in.: program komputerowy, instrukcję wykorzystania, zestaw pytań, zestaw kart doradczych, test diagnozujący poziom edukacji, test kompetencji zawodowych, test zainteresowań, kartę kompetencji, poradnik dla doradcy, scenariusze rozm...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-05-27 

Informacja dla uczestników szkoleń w Olsztynie

Szkolenia w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych odbędą się w terminie 16-17.05.2015 r. od godz. 09:00 w Hotelu Kur, ul. Bałtycka 89 10-189 w Olsztynie.

Szkolenie dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych realizowane będzie w sali A

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-05-05 

Informacja dla doradców/uczestników szkolenia w Gdańsku

Szkolenie dla doradców w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych odbędzie się w terminie 09-10.05.2015 r. od godz. 09:00 w Hoteldal przy ul. Czarny Dwór 4 w Gdańsku w sali E.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-04-27 

Informacja dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych uczestników szkolenia w Gdańsku

Szkolenie dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych odbędzie się w terminie 09-10.05.2015 r. od godz. 09:00 w Hoteldal przy ul. Czarny Dwó...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-04-27 

[1] 2345

Załączniki:

Data udostępnienia: 2014-04-15 | Wyświetleń strony: 32459