Logo

"NCA – new competence and ability" - narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych

KAPITAL_LUDZKI 228x110px

logo_ueefs_lewastrona 200x101px
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie wraz z Partnerem Zakładem Pomocy Szkole Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu w ramach Działania 3.4.3 POKL pt.

NCA NEW COMPETENCE AND ABILITY - NARZĘDZIA I MATERIAŁY METODYCZNE DO BADANIA KOMPETENCJI I ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH OSÓB DOROSŁYCH

Celem projektu jest poszerzenie oferty ogólnodostępnych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych o narzędzia i materiały służące procesowi diagnozowania/bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zaw. osób dorosłych.

W ramach projektu powstaną:

1) MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE:
A) krótkie 10 minutowe filmy (194 szt. bez zawodów: plastyk, bibliotekarz, aktor cyrkowy, aktor scen muzycznych, muzyk, tancerz, animator kultury) wg. nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Koncepcja materiałów oparta będzie o Teorię Predigera i Vansickle'a z American College Testing (ACT)
B) program komputerowy (Mapa Kwalifikacji zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery)wraz z suplementem w odniesieniu do kształcenia na rynku EU.
2) Materiały/narzędzia służące diagnozowaniu/bilansowaniu kompetencji osób dorosłych:
Oparte o teorię Predigera i Vansickle'a i Savickasa.
Proces diagnozy/bilansowania (Teczka doradcy) składać się będzie z:
a) rozmowy indywidualnej opartej na koncepcji Carla Rogersa (scenariusze rozmowy, zestawy pytań, karty doradcze) (etap wstępny)
b) testów diagnozujących poziom edukacyjny, testów kompetencji zawodowych i zainteresowań osób dorosłych (etap badawczy)
c) udzieleniu informacji na temat siebie i własnej kariery (e. wniosków) - Karta Kompetencji
Wynik składał się będzie z - podsumowania posiadanych kompetencji wraz z grupą zawodów, listą kierunków kształcenia (w tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych/pozaszkolnych form kształcenia), łącznie z liczbą lat oraz koniecznym poziomem umiejętności wraz z opisem aktywności zawodowej w kontekście sytuacji na rynku pracy na poziomie krajowym i europejskim. Dodatkowo wyniki zostaną ujęte w portfolio (papierowe i elektroniczne) Informacje uzyskane podczas bilansu/diagnozy powiązanym zostaną z suplementem Europass. Stworzony zostanie poradnik dla osoby diagnozowanej i doradcy/diagnosty.
  • AKTUALNOŚCI

Informacja dla uczestników szkoleń w Rzeszowie

Szkolenie dla doradców i pracowników instytucji centralnych i oświatowych w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych odbędzie się w dniach 21-22.02.2015roku od godziny 09:00 do 16:00 w Hotelu ...

Poniżej harmonogramy spotkań.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-02-18 

Zakończenie rekrutacja na szkolenia w Kielcach

Informujemy, iż zakończona została rekrutacja na szkolenia dla doradców oraz pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Kielcach.

Każde kolejne zgłoszenie dodawane jest obecnie do listy rezerwowej.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-02-10 

Informacja dla uczestników szkoleń w Kielcach

Szkolenie dla doradców oraz pracowników instytucji centralnych i oświatowych odbędzie się w planowanym terminie 14-15.02.2015 roku od godziny 09:00 do 16:15 w Hotelu "Pod Złotą Różą" ul. Pl. Moniuszki 7 25-334 w Kielcach.

Podczas drugiego dnia szkolenia będą testować Państwo mapę kwalifikacji na płytach CD jeśli ktoś z Państwa chciałby pracować na własnym laptopie może przynieść własny komputer.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-02-09 

6 wolnych miejsca na bezpłatne szkolenie w Rzeszowie dla pracowników instytucji

Informujemy, iż na dzień 09.02.2015 r. pozostały wolne miejsca na bezpłatne szkolenie dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowan...

W szkoleniu mogą uczestniczyć pracownicy poniższy instytucji:

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-02-09 

4 wolne miejsca na szkolenia w Kielcach dla pracowników instytucji

Informujemy, iż na dzień 09.02.2015 r. pozostały wolne miejsca na bezpłatne szkolenie dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowan...

W szkoleniu mogą uczestniczyć pracownicy poniższy instytucji:

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-02-09 

Informacja dla uczestników szkoleń w Łodzi

Przypominamy o szkoleniu dla doradców oraz pracowników instytucji centralnych oraz oświatowych w Łodzi w dniach 07-08.02.2015 r. w godz. 09:00-16:15.

Szkolenie odbędzie się na ul. Wólczańskiej 4 a 90-720 w Łodzi

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-29 

Aktualna informacja dotycząca wolnych miejsc dla aplikujących na szkolenie w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY

Poniżej prezentujemy listę dostępnych województw i szkoleń z dnia 28.01.2015 r. dla aplikujących w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 POKL.

Województwo Miejsc realizacji szkolenia DORADCY/SPECJALIŚCI PRACOWNICY INSTYTCJI Styczeń Lubelskie Lublin Szkolenie odbyło się Szkolenie odbyło się Podlaskie Białystok Szkolenie odbyło się Szkolenie odbyło się Mazowieckie Warszawa Brak wolnych miejsc Brak wolnych miejsc Luty Łódzkie Łódź Brak wolnyc...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-28 

Informacja dla uczestników szkolenia w Warszawie

Szkolenie dla doradców oraz pracowników instytucji centralnych i oświatowych odbędzie się 31.01-01.02.2015 roku od godziny 09:00 do 16:15 na ul. Nowy Świat 49 w Warszawie (w siedzibie Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego).

Sala 109 szkolenie dla doradców zawodowych

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-28 

Dodatkowe informacje dla aplikujących w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY

Informacja dla aplikujących w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY

Poniżej prezentujemy listę dostępnych województw i szkoleń dla aplikujących w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 POKL.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-26 

Informacja dla aplikujących w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY

Poniżej prezentujemy listę dostępnych województw i szkoleń dla aplikujących w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 POKL.

Województwo Miejsc realizacji szkolenia DORADCY/SPECJALIŚCI PRACOWNICY INSTYTCJI Styczeń Lubelskie Lublin Szkolenie odbyło się Szkolenie odbyło się Podlaskie Białystok Szkolenie odbyło się Szkolenie odbyło się Mazowieckie Warszawa Brak wolnych miejsc Wolne miejsca Luty Łódzkie Łódź Brak wolnych miej...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-21 

12 [3] 45

Załączniki:

Data udostępnienia: 2014-04-15 | Wyświetleń strony: 32457