Logo

"NCA – new competence and ability" - narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych

KAPITAL_LUDZKI 228x110px

logo_ueefs_lewastrona 200x101px
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie wraz z Partnerem Zakładem Pomocy Szkole Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu w ramach Działania 3.4.3 POKL pt.

NCA NEW COMPETENCE AND ABILITY - NARZĘDZIA I MATERIAŁY METODYCZNE DO BADANIA KOMPETENCJI I ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH OSÓB DOROSŁYCH

Celem projektu jest poszerzenie oferty ogólnodostępnych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych o narzędzia i materiały służące procesowi diagnozowania/bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zaw. osób dorosłych.

W ramach projektu powstaną:

1) MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE:
A) krótkie 10 minutowe filmy (194 szt. bez zawodów: plastyk, bibliotekarz, aktor cyrkowy, aktor scen muzycznych, muzyk, tancerz, animator kultury) wg. nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Koncepcja materiałów oparta będzie o Teorię Predigera i Vansickle'a z American College Testing (ACT)
B) program komputerowy (Mapa Kwalifikacji zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery)wraz z suplementem w odniesieniu do kształcenia na rynku EU.
2) Materiały/narzędzia służące diagnozowaniu/bilansowaniu kompetencji osób dorosłych:
Oparte o teorię Predigera i Vansickle'a i Savickasa.
Proces diagnozy/bilansowania (Teczka doradcy) składać się będzie z:
a) rozmowy indywidualnej opartej na koncepcji Carla Rogersa (scenariusze rozmowy, zestawy pytań, karty doradcze) (etap wstępny)
b) testów diagnozujących poziom edukacyjny, testów kompetencji zawodowych i zainteresowań osób dorosłych (etap badawczy)
c) udzieleniu informacji na temat siebie i własnej kariery (e. wniosków) - Karta Kompetencji
Wynik składał się będzie z - podsumowania posiadanych kompetencji wraz z grupą zawodów, listą kierunków kształcenia (w tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych/pozaszkolnych form kształcenia), łącznie z liczbą lat oraz koniecznym poziomem umiejętności wraz z opisem aktywności zawodowej w kontekście sytuacji na rynku pracy na poziomie krajowym i europejskim. Dodatkowo wyniki zostaną ujęte w portfolio (papierowe i elektroniczne) Informacje uzyskane podczas bilansu/diagnozy powiązanym zostaną z suplementem Europass. Stworzony zostanie poradnik dla osoby diagnozowanej i doradcy/diagnosty.
  • AKTUALNOŚCI

Informacja dla aplikujących w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY

Poniżej prezentujemy listę dostępnych województw i szkoleń dla aplikujących w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 POKL.

Województwo Miejsc realizacji szkolenia DORADCY/SPECJALIŚCI PRACOWNICY INSTYTCJI Styczeń Lubelskie Lublin Szkolenie odbyło się Szkolenie odbyło się Podlaskie Białystok Szkolenie odbyło się Szkolenie odbyło się Mazowieckie Warszawa Brak wolnych miejsc Wolne miejsca Luty Łódzkie Łódź Brak wolnych miej...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-21 

Informacje na temat szkolenia dla doradców na temat szkolenia w Warszawie

Informujemy, iż szkolenie dla doradców/diagnostów/specjalistów w ramach projektu pn.: pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 POKL odbędzie się w terminie 31.01-01.02.2...

Państwo, którzy nie przesłali pocztą zgłoszenia na szkolenie proszeni są o przyniesienie dokumentu w dniu szkolenia.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Informacja dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych na temat szkolenia w Białymstoku

Informujemy, iż szkolenie dla doradców/diagnostów/specjalistów w ramach projektu pn.: pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 POKL odbędzie się w terminie 24-25.01.2015...

Państwo, którzy nie przesłali pocztą zgłoszenia na szkolenie proszeni są o przyniesienie dokumentu w dniu szkolenia.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Informacje na temat szkolenia dla doradców na temat szkolenia w Białymstoku

Informujemy, iż szkolenie dla doradców/diagnostów/specjalistów w ramach projektu pn.: pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 POKL odbędzie się w terminie 24-25.01.2015...

Państwo, którzy nie przesłali pocztą zgłoszenia na szkolenie proszeni są o przyniesienie dokumentu w dniu szkolenia.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Informacja dla doradców i pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Kielcach

W dniu dzisiejszym zostały przesłane do Państwa wiadomości informujące o zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 ...

Proszę o sprawdzenie skrzynki e-mailowej.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Brak wolnych miejsc na szkolenie dla doradców zawodowych w Białymstoku

Informuje, iż zakończona została rekrutacja na bezpłatne szkolenie dla doradców zawodowych w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych W Białymstoku. O wynikach rekrutacji zostali Państwo poinf...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Wolne miejsca na szkolenie dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Rzeszowie

Informujemy, iż pozostały wolne miejsca na szkolenie dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Rzeszowie. Szkolenie odbędzie się 21-22.02. 2015 r. w godzinach 09:00-16:15.

Na szkolenie zapraszamy pracowników:

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Zakończenie rekrutacji dla doradców zawodowych w Rzeszowie

Informujemy, iż zakończona została rekrutacja na szkolenie dla doradców zawodowych w Rzeszowie. Osoby zakwalifikowane do udziału w do projekcie pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego zostały p...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Wolne miejsca na szkolenie dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Warszawie

Informujemy, iż pozostałe wolne miejsca na bezpłatne szkolenie dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Warszawie. Zapraszamy na szkolenie pracowników:

- Ministerstwa Edukacji Narodowej

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Informacja dla doradców i pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Rzeszowie

W dniu dzisiejszym zostały przesłane do Państwa wiadomości informujące o zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 ...

Proszę o sprawdzenie skrzynki e-mailowej.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-18 

123 [4] 56

Załączniki:

Data udostępnienia: 2014-04-15 | Wyświetleń strony: 26895