Logo

"NCA – new competence and ability" - narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych

KAPITAL_LUDZKI 228x110px

logo_ueefs_lewastrona 200x101px
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie wraz z Partnerem Zakładem Pomocy Szkole Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu w ramach Działania 3.4.3 POKL pt.

NCA NEW COMPETENCE AND ABILITY - NARZĘDZIA I MATERIAŁY METODYCZNE DO BADANIA KOMPETENCJI I ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH OSÓB DOROSŁYCH

Celem projektu jest poszerzenie oferty ogólnodostępnych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych o narzędzia i materiały służące procesowi diagnozowania/bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zaw. osób dorosłych.

W ramach projektu powstaną:

1) MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE:
A) krótkie 10 minutowe filmy (194 szt. bez zawodów: plastyk, bibliotekarz, aktor cyrkowy, aktor scen muzycznych, muzyk, tancerz, animator kultury) wg. nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Koncepcja materiałów oparta będzie o Teorię Predigera i Vansickle'a z American College Testing (ACT)
B) program komputerowy (Mapa Kwalifikacji zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery)wraz z suplementem w odniesieniu do kształcenia na rynku EU.
2) Materiały/narzędzia służące diagnozowaniu/bilansowaniu kompetencji osób dorosłych:
Oparte o teorię Predigera i Vansickle'a i Savickasa.
Proces diagnozy/bilansowania (Teczka doradcy) składać się będzie z:
a) rozmowy indywidualnej opartej na koncepcji Carla Rogersa (scenariusze rozmowy, zestawy pytań, karty doradcze) (etap wstępny)
b) testów diagnozujących poziom edukacyjny, testów kompetencji zawodowych i zainteresowań osób dorosłych (etap badawczy)
c) udzieleniu informacji na temat siebie i własnej kariery (e. wniosków) - Karta Kompetencji
Wynik składał się będzie z - podsumowania posiadanych kompetencji wraz z grupą zawodów, listą kierunków kształcenia (w tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych/pozaszkolnych form kształcenia), łącznie z liczbą lat oraz koniecznym poziomem umiejętności wraz z opisem aktywności zawodowej w kontekście sytuacji na rynku pracy na poziomie krajowym i europejskim. Dodatkowo wyniki zostaną ujęte w portfolio (papierowe i elektroniczne) Informacje uzyskane podczas bilansu/diagnozy powiązanym zostaną z suplementem Europass. Stworzony zostanie poradnik dla osoby diagnozowanej i doradcy/diagnosty.
  • AKTUALNOŚCI

Informacje na temat szkolenia dla doradców na temat szkolenia w Warszawie

Informujemy, iż szkolenie dla doradców/diagnostów/specjalistów w ramach projektu pn.: pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 POKL odbędzie się w terminie 31.01-01.02.2...

Państwo, którzy nie przesłali pocztą zgłoszenia na szkolenie proszeni są o przyniesienie dokumentu w dniu szkolenia.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Informacja dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych na temat szkolenia w Białymstoku

Informujemy, iż szkolenie dla doradców/diagnostów/specjalistów w ramach projektu pn.: pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 POKL odbędzie się w terminie 24-25.01.2015...

Państwo, którzy nie przesłali pocztą zgłoszenia na szkolenie proszeni są o przyniesienie dokumentu w dniu szkolenia.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Informacje na temat szkolenia dla doradców na temat szkolenia w Białymstoku

Informujemy, iż szkolenie dla doradców/diagnostów/specjalistów w ramach projektu pn.: pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 POKL odbędzie się w terminie 24-25.01.2015...

Państwo, którzy nie przesłali pocztą zgłoszenia na szkolenie proszeni są o przyniesienie dokumentu w dniu szkolenia.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Informacja dla doradców i pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Kielcach

W dniu dzisiejszym zostały przesłane do Państwa wiadomości informujące o zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 ...

Proszę o sprawdzenie skrzynki e-mailowej.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Wolne miejsca na szkolenie dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Rzeszowie

Informujemy, iż pozostały wolne miejsca na szkolenie dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Rzeszowie. Szkolenie odbędzie się 21-22.02. 2015 r. w godzinach 09:00-16:15.

Na szkolenie zapraszamy pracowników:

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Zakończenie rekrutacji dla doradców zawodowych w Rzeszowie

Informujemy, iż zakończona została rekrutacja na szkolenie dla doradców zawodowych w Rzeszowie. Osoby zakwalifikowane do udziału w do projekcie pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego zostały p...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Wolne miejsca na szkolenie dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Warszawie

Informujemy, iż pozostałe wolne miejsca na bezpłatne szkolenie dla pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Warszawie. Zapraszamy na szkolenie pracowników:

- Ministerstwa Edukacji Narodowej

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-19 

Informacja dla doradców i pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Rzeszowie

W dniu dzisiejszym zostały przesłane do Państwa wiadomości informujące o zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 ...

Proszę o sprawdzenie skrzynki e-mailowej.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-18 

Informacja dla doradców i pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Warszawie

W dniu dzisiejszym zostały przesłane do Państwa wiadomości informujące o zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Działania 3.4.3 ...

Proszę o sprawdzenie skrzynki e-mailowej.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-18 

Informacja dla doradców i pracowników instytucji centralnych i oświatowych w Białymstoku

W dniu dzisiejszym zostały przesłane do wszystkich Państwa wiadomości informujące o zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych realizowanego w ramach Dział...

Proszę o sprawdzenie skrzynki e-mailowej.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-18 

123 [4] 5

Załączniki:

Data udostępnienia: 2014-04-15 | Wyświetleń strony: 32456