Logo

Dodatkowy nabór na szkolenie dla doradców w ramach projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w związku z wydłużeniem realizacji projektu pt.: NCA - NEW COMPETENCE AND ABILITY narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłcych zaprasza na bezpłatne szkolenia doradców/diagnostów/specjalistów w zakresie wykorzystania nowo opracowanych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych służących procesowi diagnozowania/bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych.

Uczestnicy szkoleń otrzymają teczkę doradcy, która zawierać będzie m.in.:
program komputerowy, instrukcję wykorzystania, zestaw pytań, zestaw kart doradczych, test diagnozujący poziom edukacji, test kompetencji zawodowych, test zainteresowań, kartę kompetencji, poradnik dla doradcy, scenariusze rozmów, filmy, notes, długopis.

Terminy szkoleń:

Lublin, 02-03.06.2015 r.

Lublin, 15-16.06.2015 r.

Warszawa, 17-18.06.2015 r.

Kraków, 22-23.06.2015 r.

Lublin, 24-25.06.2015 r.

Formularze rekrutacyjne prosimy kierować na adres rekrutacja-nca@pte.lublin.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.e-p-e.pl w zakładce Projekty EFS oraz pod numerem telefonu 81 532 84 14. O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani drogą telefoniczną bądź e-mailową.

Data udostępnienia: 2015-05-27 | Wyświetleń strony: 2469