Logo

NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze

Stowarzyszenie POSTIS w partnerstwie z Europejską Platformą Edukacyjną sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu
NOWA DROGA wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledczePOWR.01.03.01- IP.03-00-002/15. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 40 młodych osób z 16 województw w wieku 18-24 lat o niskich kwalifikacjach należących do grupy NEET tj. osób pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i w szkoleniu opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu jednostek penitencjarnych) poprzez podniesienie ich potencjału osobistego, wsparcie wspomagające wejście na rynek pracy oraz dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2016 roku do 31 stycznia 2018 roku. Planuje się, że po opuszczeniu programu 15 osób o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie, 30 osób weźmie udział w stażach zawodowych i 20 osób w szkoleniach prowadzących do nabycia , podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wartość projektu wynosi: 688132, 50 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 584912, 63 zł.

AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe - Psycholog

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia dot. przeprowadzenia indywidualnych sesji coachingowych (w tym dla osób niepełnosprawnych) z psychologiem.

EPE Sp. z o.o. - Zamawiający kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia dotyczącego:

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-09-13 

Zapytanie ofertowe - doradca zawodowy

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-09-13 

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”

25.07.2016 Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektuNOWA DROGA wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Przedmiotem zamówienia jestświadczenie usługi opiekuna wyprawy w ramach projektu NOWA DROGA wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-08-16 

Rekrutacja do Nowej Drogi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną. Planujemy pierwsze wyprawy w ramach Projektu NOWA DROGA wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze POWR.01.03.01- IP.03-00-002/15 już w sierpniu br.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-08-16 

Data udostępnienia: 2016-08-16 | Wyświetleń strony: 4750