Logo

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”

25.07.2016 Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektuNOWA DROGA wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jestświadczenie usługi opiekuna wyprawy w ramach projektu NOWA DROGA wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze

Załączniki:

Data udostępnienia: 2016-08-16 | Wyświetleń strony: 1705