Logo

Działań upowszechniające w projekcie pn.: „Nowa Droga”

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie wraz z liderm projektu Stowarzyszeniem POSTIS oraz Partnerami: Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie i Aresztem Śledczym w Lublinie informuje, że w ramach realizowanego etapu upowszechniania w związku z realizacją projektu PI Nowa droga innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów rozpoczął się szereg działań upowszechniających oraz mainstreamingowych.


Celem działań upowszechniających jest przekazanie merytorycznych informacji na temat modelu Nowa droga oraz produktów wypracowanych w trakcie realizacji projektu.


Celem działań mainstreamingowych jest włączenie wypracowanego modelu Nowa Droga w istniejący system pomocy postpenitencjarnej.
W wyniku działań upowszechniających i włączających jest zaplanowanych szereg akcji m.in.:
1. Wydruk i dystrybucja 6000 sztuk produktów finalnych w formie podręcznika wraz z wersją elektroniczną;
2. Organizacja i przeprowadzenie 16 seminariów wojewódzkich dla 480 osób decydentów, przedstawicieli przedsiębiorstw, przedstawiciel JST, NGO, PUP i OPS oraz przedstawicieli Służby Więziennej;
3. Organizacja i przeprowadzenie 5 spotkań dla przedstawicieli Centralnego Zarządu Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości;
4. Organizacja i przeprowadzenie 5 spotkań z władzami JST, NGO, PUP i OPS;
5. Emisja reportażu;
6. Działania informacyjne w postaci wysyłki newslettera, rozmów telefonicznych, bezpośrednich spotkań;
7. Wydruk 5000 szt. ulotek informacyjnych;
8. Emisja 10 materiałów medialnych w prasie, telewizji, radio i Internecie.

Data udostępnienia: 2014-08-14 | Wyświetleń strony: 3002