Logo

Kurs uzupełniający dla dziennego opiekuna dziecka

Serdecznie zapraszamy na Kurs uzupełniający dla dziennego opiekuna dziecka organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie. Rekrutacja trwa.

Kurs adresowany jest do osób, które pełnią funkcję dziennego opiekuna, posiadają odpowiednie kwalifikacje i są zobowiązane do odbycia 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego.

Bloki szkoleniowe wraz z liczbą godzin

1) Udzielanie dziecku pierwszej pomocy

10

2) Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

10

3) Innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka

20

Szczegółowe informacje na temat kursu oraz rekrutacji dostępne na stronie: http://pte.lublin.pl/szkolenia;g2/kurs-uzupelniajacy-dla-dziennego-opiekuna-dziecka,193?place=1479

Kurs uzupełniający dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3- program opracowany został zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna ( z 25 marca 2011 r.)

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie posiada niezbędną zgodę Minister Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie powyższego kursu.

Data udostępnienia: 2013-11-06 | Wyświetleń strony: 4160