Logo

OD STAŻU PRZEZ UMIEJĘTNOŚCI DO SUKCESU ZAWODOWEGO

KAPITAL_LUDZKI 228x110px

logo_ueefs_lewastrona 200x101px

Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Powiecie Kraśnickim to nowy projekt realizowany wspólnie z Powiatem Kraśnickim na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu w powiecie kraśnickim poprzez staże we współpracy 3 szkół z pracodawcami sprzyjające bardziej praktycznemu przygotowaniu 400 uczniów do potrzeb rynku pracy i przyszłej pracy zawodowej.

W projekcie weźmie udział 400 uczniów z Zespołu Szkół w Annopolu, z Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie oraz Zespołu Szkółnr 3 w Kraśniku. Wsparcie obejmuje placówki kształcenia zawodowego na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa lubelskiego (informatyka, mechanika, gastronomia).

Każdy z uczniów będzie miał możliwość odbycia płatnych staży w wymiarze 4 tygodni w okresie ferii zimowych i wakacji. Staże będą zgodne z właściwym prawodawstwem krajowym i wykraczać będą poza podstawę programową i poza zakres staży zawodowych. Zatem staż będzie KOMPLEMENTARNY do praktyk zawodowych. Zakres umiejętności i wiadomości nabywanych przez uczniów podczas odbywania zajęć stażowych w zakładach pracy oraz wymiar godzin stażu zawodowej reguluje ramowo program nauczania dla danego zawodu.

Wizyta w Technikach

W dniu wczorajszym wspólnie z Panem Starostą Kraśnickim Andrzejem Majem mieliśmy okazję odwiedzić szkoły, które brały udział w projekcieProgram staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Powiecie Kraśnickim to nowy projekt realizowany wspólnie z Powiatem Kraśnickim na podstawie umowy z Urzęd...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-10-02 

INFORMACJA DLA STAŻYSTÓW

Informujemy stażystów, którzy zakończyli I turę odbywania stażu w dniu 31 stycznia 2014 iż wypłaty stypendiów stażowych oraz zwrotów kosztów dojazdów dla uczniów w formie gotówkowej nastąpi w kasie Starostwa Powiatowego w Kraśniku w dniach:

a) ZS Annopol - w dniach 10-11.02.2014 w godzinach 8.00 do 15.00

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-02-05 | Ostatnia modyfikacja: 2014-02-05 

Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne dla uczniów w projekcie "Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Powiecie Kraśnickim to nowy projekt realizowany wspólnie z Powiatem Kraśnickim na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach Działania 9.2 Pr...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-01-02 

Dokumenty dla pracodawców

Poniżej znajdują się DOKUMENTY dla pracodawców chętnych do przyjęcia nieodpłatnie stażystów w wymiarze minimalnym 4 tygodnie.

Każdy z uczniów będzie miał możliwość odbycia płatnych staży w wymiarze 4 tygodni w okresie ferii zimowych i wakacji. W czasie stażu, który dotyczy nabycia, pogłębienia i doskonalenia wiedzy zdobytej w czasie nauki szkolonej i odbywa się w wymiarze 150 godzin (4 tygodnie) pod nadzorem opiekuna stażu...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-01-02 

Załączniki:

Data udostępnienia: 2013-11-11 | Wyświetleń strony: 10449