Logo

Dokumenty dla pracodawców

Poniżej znajdują się DOKUMENTY dla pracodawców chętnych do przyjęcia nieodpłatnie stażystów w wymiarze minimalnym 4 tygodnie.

Każdy z uczniów będzie miał możliwość odbycia płatnych staży w wymiarze 4 tygodni w okresie ferii zimowych i wakacji. W czasie stażu, który dotyczy nabycia, pogłębienia i doskonalenia wiedzy zdobytej w czasie nauki szkolonej i odbywa się w wymiarze 150 godzin (4 tygodnie) pod nadzorem opiekuna stażu i na podstawie sporządzonego planu stażu, uczestnicy stażu (uczeń) otrzymują również finansowanie dojazdów na miejsce stażu, noclegów, wyżywienia, materiałów, ubrań ochronnych i badań lekarskich, które są finansowane ze środków projektowych.

Pracodawcy mają możliwość zgłoszenia nieograniczonej liczby miejsc stażu dla uczniów, uwzględniając jednak możliwości organizacyjne firmy. Opiekun stażu to osoba wskazana przez pracodawcę. Prowadzi indywidualny nadzór nad odbywaniem stażu przez ucznia. Projekt przewiduje refundację pracodawcy całości lub części wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym delegowaniu go do zadań związanych z opieką nad stażystą, ale nie więcej niż 500,00 zł bądź refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 10% jego standardowego wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad stażystą), ale nie więcej niż 500,00 zł.

Brak elementów na liście.

Załączniki:

Data udostępnienia: 2014-01-02 | Wyświetleń strony: 3404