Logo

Odrodzenie Feniksa

logo_ueefs_lewastrona 200x101px KAPITAL_LUDZKI 228x110px

Dane kontaktowe

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z.o.o w Lublinie we współpracy z partnerami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz Międzynarodowym Centrum Partnerstwa Partners Network rozpoczęło realizację projektu: Odrodzenie Feniksa innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, Działanie nr 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Projekt powstał z myślą o wychowankach opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Celem projektu jest zwiększenie koordynacji i spójności działań publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorców.

Realizatorzy projektu chcą umożliwić uczestnikom projektu pełne uczestnictwo w życiu społecznym, dostarczyć podstawowych kompetencji i zwiększy szanse edukacyjne i zawodowe oraz przybliżyć do społeczeństwa.

Produktem, który powstanie w wyniku realizacji projektu będzie opracowanie modelu i schematu poszukiwania i finansowania mieszkań dla byłych wychowanków oraz zastosowanie coachingu w postaci mentorów usamodzielnienia i opiekuna biznesowego, których zadaniem będzie wsparcie procesu wyjścia z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Informacje na temat realizacji projektu upowszechnienie będą za pomocą publikacji prasowych, kolportażu ulotek, aktualizację strony www, konta na stronie facebook (https://www.facebook.com/OdrodzenieFeniksa) oraz komunikatora gadu gadu (numer gg 43496962). Zapraszamy do kontaktu.

Projekt realizowany będzie od 01.06.2012 do 30.04.2015 na terenie całego kraju.

Informacja o partnerach:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która ma za zadanie pomagać ludziom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Centrum udziela wsparcia wszystkim potrzebującym mieszkańcom powiatu kraśnickiego.

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie powstało w maju 2004 roku jako instytucjonalizacja pracy uczestników, ekspertów, trenerów - praktyków z Polsko - Amerykańskiego Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski. W ramach działalności Centrum prowadzi: szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, debaty oraz konsultacje. Ponadto popularyzuje i wdraża Program Wsparcia Koleżeńskiego dla osób bezrobotnych. Tworzy z partnerami, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi i parafiami lokalne Kluby Wsparcia Koleżeńskiego zapewniające wsparcie osobom zagrożonym zwalnianym z pracy i bezrobotnym.

Załączniki:

Powiązane strony:


Aktualności

Posiedzenie powiatowego zespołu usamodzielniania wychowanków.

Galeria zdjęć z posiedzenia powiatowego zespołu usamodzielniania wychowanków.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-04-29 

Zapraszamy na wizytę studyjną w dniu 30.04.14 r.

W dniu 30.04.14r. odbędzie się wizyta studyjna w Spółdzielni Jedność w Kraśniku w godz. 10.00-14.00 w ramach projektu PI Odrodzenie Feniksa. Serdecznie Zapraszamy

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-04-29 

Harmonogram form wsparcia II kwartał 2014 r.

Harmonogram form wsparcia II kwartał 2014 r.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-04-28 

Feniks ruszył w drogę. Szlifowanie diamentów

- Projekt Odrodzenie Feniksa realizowany w Kraśniku to moim zdaniem działanie o bardzo wysokim stopniu innowacyjności. Jego istota polega na kompleksowym zorganizowaniu wsparcia i skierowania pomocnej dłoni do młodych ludzi opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. W tym przypadku do osób, któ...

O projekcie dowiedziałam się od mojego ojca. Miał on podjąć się roli mentora usamodzielnienia dla dwóch młodych osób, które zgłosiły się do projektu. Bardzo długo opowiadał mi o jego założeniach i głównym celu. Dyskutowaliśmy również o naszych wątpliwościach. Jednak rozmowa była bardzo ożywiona i wy...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-03-10 

Zmiany w harmonogramie pracy psychologów

Informuję, iż od marca 2014 r. zmieniony zostanie harmonogram pracy psychologów zatrudnionych w projekcie pt.: Odrodzenie Feniksa innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-02-24 

Spotkanie PZUW

Dnia, 6 lutego 2014 roku o godzinie 13:00 w ramach projektu pt.: Odrodzenie Feniksa innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze odbyło się zebranie Powiatowego Zespołu Usamo...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-02-14 

Zmiany w harmonogramie

Poniżej przedstawiamy zmieniony harmonogram dyżurów w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla beneficjentów projektu pt.: "Odrodzenie Feniksa innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wych...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-01-24 

Artykuł w Kurierze Lubelskim

W Kurierze Lubelskim w wydaniu świątecznym w dniach, 24-26 grudnia 2013 roku ukarze się artykuł z postępu realizacji projektu pt.: Odrodzenie Feniksa innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-12-23 

Artykuł w Gazecie Wyborczej

W Gazecie Wyborczej w wydaniu świątecznym w dniach, 24-26 grudnia 2013 roku ukarze się artykuł z postępu realizacji projektu pt.: Odrodzenie Feniksa innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze ...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-12-23 

„ODRODZENIE FENIKSA…” Odpowiedzią na POTRZEBY MŁODZIEŻY opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

Na Lubelszczyźnie realizowany jest innowacyjny w skali całego kraju, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który po raz pierwszy obejmuje kompleksowym wsparciem młodzież opuszczającą placówki opiekuńczo wychowawcze lub r...

Innowacyjność zaplanowanych działań polega na opracowaniu nowatorskiego modelu współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy z przedsiębiorstwami. Takiego modelu obejmującego spójny system działań, pozwalający młodym ludziom opuszczającym placówki nie tylko kompleksowo przygotować s...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-12-20 

1234 [5] 6789

Data udostępnienia: 2012-06-11 | Wyświetleń strony: 50386