Logo

Odrodzenie Feniksa

logo_ueefs_lewastrona 200x101px KAPITAL_LUDZKI 228x110px

Dane kontaktowe

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z.o.o w Lublinie we współpracy z partnerami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz Międzynarodowym Centrum Partnerstwa Partners Network rozpoczęło realizację projektu: Odrodzenie Feniksa innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, Działanie nr 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Projekt powstał z myślą o wychowankach opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Celem projektu jest zwiększenie koordynacji i spójności działań publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorców.

Realizatorzy projektu chcą umożliwić uczestnikom projektu pełne uczestnictwo w życiu społecznym, dostarczyć podstawowych kompetencji i zwiększy szanse edukacyjne i zawodowe oraz przybliżyć do społeczeństwa.

Produktem, który powstanie w wyniku realizacji projektu będzie opracowanie modelu i schematu poszukiwania i finansowania mieszkań dla byłych wychowanków oraz zastosowanie coachingu w postaci mentorów usamodzielnienia i opiekuna biznesowego, których zadaniem będzie wsparcie procesu wyjścia z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Informacje na temat realizacji projektu upowszechnienie będą za pomocą publikacji prasowych, kolportażu ulotek, aktualizację strony www, konta na stronie facebook (https://www.facebook.com/OdrodzenieFeniksa) oraz komunikatora gadu gadu (numer gg 43496962). Zapraszamy do kontaktu.

Projekt realizowany będzie od 01.06.2012 do 30.04.2015 na terenie całego kraju.

Informacja o partnerach:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która ma za zadanie pomagać ludziom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Centrum udziela wsparcia wszystkim potrzebującym mieszkańcom powiatu kraśnickiego.

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie powstało w maju 2004 roku jako instytucjonalizacja pracy uczestników, ekspertów, trenerów - praktyków z Polsko - Amerykańskiego Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski. W ramach działalności Centrum prowadzi: szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, debaty oraz konsultacje. Ponadto popularyzuje i wdraża Program Wsparcia Koleżeńskiego dla osób bezrobotnych. Tworzy z partnerami, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi i parafiami lokalne Kluby Wsparcia Koleżeńskiego zapewniające wsparcie osobom zagrożonym zwalnianym z pracy i bezrobotnym.

Załączniki:

Powiązane strony:


Aktualności

Spotkanie Wigilijne Feniksików

Relacja ze spotkania Wigilijnego Pana Krzysztofa Pulikowskiego z Beneficjentami projektu pt.: Odrodzenie Feniksa

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-12-17 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

dotyczącej nagrania i produkcji filmów instruktażowych

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-12-06 

Centrum Rozwoju Osobistego

W ramach projektu pt.: Odrodzenie Feniksa innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze pracę rozpoczęło Centrum Rozwoju Osobistego Beneficjentów projektu zapraszamy na spotka...

W ramach Centrum Rozwoju Osobistego działa mentor usamodzielnienia, psycholog i prawnik, a także trenerzy prowadzący warsztaty. Każdy uczestnik Centrum zostanie w pierwszej kolejności skierowany na spotkanie z psychologiem, który dokona diagnozy ukierunkowanej na zbadanie osobowości i zainteresowań....

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-11-14 

Koleżeńska Grupa Wsparcia

Koleżeńska Grupa Wsparcia - już niedługo I spotkanie. Harmonogram dotyczący spotkań dostępny będzie na naszej stronie.

Koleżeńskie Grupy Wsparcia działać będzie pod opieką mentora usamodzielnienia. Spotkania klubowe odbywać się będą przez rok raz w miesiącu (łącznie 12 spotkań). Organizować je będzie mentor usamodzielnienia w organizacji pozarządowej, zaś prowadzić będą wolontariusze, starsi usamodzielnieni wychowan...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-11-14 

Klub Pomocy Koleżeńskiej „PRACA”

Klub Pomocy Koleżeńskiej PRACA zaprasza Beneficjentów projektu pt.: Odrodzenie Feniksa innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze na spotkania z opiekunami biznesowymi, dor...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-11-14 

Poszukujemy mieszkania do wynajęcia

Poszukujemy do wynajęcia 2 mieszkań (40-60 m2) dla Beneficjentów projektu pt.: Odrodzenie Feniksa innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, Działanie 1.1 Wsparcie systemo...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-11-14 

Reportaż pt.: "Patrycja na swoim"

Jeszcze parę miesięcy temu takie mieszkanie było dla mnie marzeniem. A teraz dzięki projektowi, w którym uczestniczę został mi stworzony świat intymności i samodzielności mówi Patrycja uczestniczka projektu PI Odrodzenie Feniksa. Takich osób w Kraśniku jak Patrycja jest jeszcze dziewięć. Wszyscy zgo...

Wszędzie mam blisko raduje się Patrycja. Osiedlowy sklep, apteka, bank, klimatyczny las obok i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są dosłownie w zasięgu wzroku. Do wymiany piecyka gazowego sama wezwałam gazownika.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-10-25 

Zakończenie szkolenia dla grupy I

Dnia, 4 października 2013 roku zakończyło się szkolenie dla Mentorów Usamodzielnienia dla I grupy, dziesięć pierwszych osób odebrało swoje certyfikaty.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-10-04 

Centrum Rozwoju Osobistego i Koleżeński Klub Praca

Dnia, 1 października 2013 roku rozpoczęło swoją działalność Centrum Rozwoju Osobistego i Koleżeński Klub Praca, które na mocy zawartego porozumienia prowadzi Stowarzyszenie Centrum Promocji Pracy. Siedziba Centrum i Klubu mieści się w Kraśniku przy ul. Aleja Niepodległości 10a. Lada dzień rozpoczną ...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-10-01 

Spotkanie uczestników projektu z mentorami i opiekunami

Dnia, 20 września 2013 roku odbyło się pierwsze wspólne spotkanie uczestników projektu "Odrodzenie Feniksa innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze z mentorami i opiekuna...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2013-09-20 

12345 [6] 789

Data udostępnienia: 2012-06-11 | Wyświetleń strony: 50393