Logo

Odrodzenie Feniksa

logo_ueefs_lewastrona 200x101px KAPITAL_LUDZKI 228x110px

Dane kontaktowe

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z.o.o w Lublinie we współpracy z partnerami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz Międzynarodowym Centrum Partnerstwa Partners Network rozpoczęło realizację projektu: Odrodzenie Feniksa innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, Działanie nr 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Projekt powstał z myślą o wychowankach opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Celem projektu jest zwiększenie koordynacji i spójności działań publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorców.

Realizatorzy projektu chcą umożliwić uczestnikom projektu pełne uczestnictwo w życiu społecznym, dostarczyć podstawowych kompetencji i zwiększy szanse edukacyjne i zawodowe oraz przybliżyć do społeczeństwa.

Produktem, który powstanie w wyniku realizacji projektu będzie opracowanie modelu i schematu poszukiwania i finansowania mieszkań dla byłych wychowanków oraz zastosowanie coachingu w postaci mentorów usamodzielnienia i opiekuna biznesowego, których zadaniem będzie wsparcie procesu wyjścia z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Informacje na temat realizacji projektu upowszechnienie będą za pomocą publikacji prasowych, kolportażu ulotek, aktualizację strony www, konta na stronie facebook (https://www.facebook.com/OdrodzenieFeniksa) oraz komunikatora gadu gadu (numer gg 43496962). Zapraszamy do kontaktu.

Projekt realizowany będzie od 01.06.2012 do 30.04.2015 na terenie całego kraju.

Informacja o partnerach:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która ma za zadanie pomagać ludziom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Centrum udziela wsparcia wszystkim potrzebującym mieszkańcom powiatu kraśnickiego.

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie powstało w maju 2004 roku jako instytucjonalizacja pracy uczestników, ekspertów, trenerów - praktyków z Polsko - Amerykańskiego Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski. W ramach działalności Centrum prowadzi: szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, debaty oraz konsultacje. Ponadto popularyzuje i wdraża Program Wsparcia Koleżeńskiego dla osób bezrobotnych. Tworzy z partnerami, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi i parafiami lokalne Kluby Wsparcia Koleżeńskiego zapewniające wsparcie osobom zagrożonym zwalnianym z pracy i bezrobotnym.

Załączniki:

Powiązane strony:


Aktualności

Spotkanie Grupy Sterującej

Informujemy, iż 03.08.2012 roku odbędzie się spotkanie Grupy Sterującej FENIKS w siedzibie lidera projektu przy ul. Szewskiej 4/7 w Lublinie. W spotkaniu w którym będą uczestniczyć partnerzy projektu ma celu podsumowanie dotychczasowej pracy nad projektem oraz omówienie kolejnych zaplanowanych dział...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2012-08-02 

Ogólnopolskie badania ankietowe

W związku z realizacją projektu Odrodzenie Feniksa informujemy, iż trwają ogólnopolskie badania ankietowe wśród 2500 wychowanków POW i RZ. Celem trwającego badania jest zdiagnozowanie potencjału i potrzeb w zakresie procesu usamodzielnienia i wejścia na rynek pracy. Niespotykana skala przedsięwzięci...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2012-08-01 

Badanie fokusowe przedsiębiorców

W dniu 27.07.br. odbyło się pierwsze badanie fokusowe przedsiębiorców oraz pracodawców na temat możliwości i potrzeb zatrudniania osób opuszczających Placówki Opiekuńczo Wychowawcze i Rodziny Zastępcze w ramach projektu Odrodzenie Feniksa. Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie oraz interesujące ...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2012-08-01 

zapraszamy do składania oferty cenowej na przeprowadzenie badania ankietowego.

W związku z realizacją projektu PI ODRODZENIE FENIKSA innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorcami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze zapraszamy do składania oferty cenowej na przeprowadzenie badania ankietowego...

Więcej informacji oraz załączniki do pobrania w zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE

Czytaj więcejData udostępnienia: 2012-06-21 

Pierwsze spotkanie Grupy Sterującej "Feniks"

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Sterującej FENIKS. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu. Dyskutowano na temat harmonogramów realizacji poszczególnych etapów projektów oraz nad sposobami zachęcenia młodzieży z pieczy zastępczej do zaangażowani...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2012-06-20 

Jesteśmy na Facebooku

Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu na Facebooku powstał profil Odrodzenia Feniksa. Na stronie ten na bieżąco będą aktualizowane informacje związane z realizacją projektu, zamieszczane artykuły oraz produkty powstające w ramach projektu. Zapraszamy na nasz profil https://www.facebook.com/Odrodze...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2012-06-13 

Przygotowania do badania ankietowego

Partner projektu Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network z Krakowa rozpoczyna nabór na ankieterów, którzy będą prowadzić badania ankietowe wśród 2500 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Prosimy o śledzenie strony partnera i Lidera oraz www.ngo.pl gdzie zamieszczone zostaną dokumenty związane z procedurą naboru.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2012-06-12 

Spotkanie panelu ekspertów

W dniu 09 czerwca 2012 r. odbył się panel ekspertów w ramach projektu Odrodzenie Feniksa - innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze współfinasowanego ze środków Europejsk...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2012-06-11 

Komunikator gadu gadu

Wraz z realizacją projektu Odrodzenie Feniksa dla Beneficjentów projektu została utworzona platforma umożliwiająca komunikację. Pod numerem gadu gadu 43496962 dyżurujący doradca i ekspert projektu odpowiedzą na pytania związane z jego realizacją. Pod tym numerem Beneficjenci projektu znają również p...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2012-06-04 

Odrodzenie Feniksa

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie we współpracy z partnerami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz Międzynarodowym Centrum Partnerstwa Partners Network rozpoczyna realizację projektu pt: Odrodzenie Feniksa - innowacyjny mod...

Projekt powstał z myślą o wychowankach opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Celem projektu jest zwiększenie koordynacji i spójności działań publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorców.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2012-06-01 

12345678 [9]

Data udostępnienia: 2012-06-11 | Wyświetleń strony: 50387