Logo

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM WARSZTATOWE W KRAŚNIKU

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie (dawniej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie) wraz z partnerami Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz stowarzyszeniem Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie pt.:PI ODRODZENIE FENIKSA innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne seminarium warsztatowe zakresie wdrożenia nowo opracowanych innowacyjnych narzędzi służących procesowi usamodzielniania wychowanków opuszczających Placówki Opiekuńczo Wychowawcze i Rodziny Zastępcze.

Na seminarium zapraszamy:

30 osób z terenu województwa lubelskiego będących przedstawicielami takich instytucji, jak;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

- Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej,

- Powiatowych Urzędów Pracy,

- Ośrodków Pomocy Społecznej,

- organizacji pozarządowych działających na rzecz wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze

- przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze.

Na seminarium zostaną omówione procedury wdrożenia modelu na terenie Państwa powiatu i w poszczególnych instytucjach. Zaprezentowane przykłady kompletnych rozwiązań oraz przykładowych procedur. Przedstawione wnioski i doświadczenia etapu wdrażania modelu na terenie powiatu kraśnickiego . Zajęcia poprowadzą przedstawiciele realizatorów projektu, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami oraz eksperci i przedstawiciele instytucji zaangażowanych w proces testowania modelu.

Zgłoszenia do uczestnictwa w seminarium prosimy kierować pod numerem telefonu

81 532 84 14 /fax. 81 534 35 50 lub mailowo na adres marzena.strug@epe.edu.pl

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w bezpłatnym seminarium warsztatowym do dnia 25.06.2015r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

Załączniki:

Załączniki:

Data udostępnienia: 2015-06-19 | Wyświetleń strony: 2927