Logo

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM WOJEWÓDZKIE W LUBLINIE

Zaproszenie na seminarium wojewódzkiew ramach projektu

PI ODRODZENIE FENIKSA innowacyjny model współpracy instytucji publicznychi niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczającychplacówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

29 czerwca 2015 r. w Hotelu Forum w Lublinie, ul. Obywatelska 8, 20-092 Lublin tel. 81 452 85 00 godz. 9.30- 16.00

KAPITAL_LUDZKI 228x110px logo_ueefs_lewastrona 200x101px

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie (dawniej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie) wraz z partnerami Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz stowarzyszeniem Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie pt.:PI ODRODZENIE FENIKSA innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne seminarium wojewódzkie w zakresie wykorzystania nowo opracowanych narzędzi służących procesowi usamodzielniania wychowanków opuszczających Placówki Opiekuńczo Wychowawcze i Rodziny Zastępcze.

Na seminarium zapraszamy:

  • 30 osób z terenu województwa lubelskiego będących przedstawicielami szczebla kierowniczego takich instytucji, jak;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

- Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej,

- Powiatowych Urzędów Pracy,

- Ośrodków Pomocy Społecznej,

- organizacji pozarządowych działających na rzecz wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze

- przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze.

Na seminarium zostaną omówione produkty powstałe w ramach projektu, przedstawione wnioski i doświadczenia etapu wdrażania modelu na terenie powiatu kraśnickiego. W dyskusji zabiorą głos przedstawiciele realizatorów projektu, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami oraz eksperci i przedstawiciele instytucji zaangażowanych w powstanie produktów opracowanych w ramach projektu.

Termin organizacji seminarium wojewódzkiego w województwie lubelskim to:

29 czerwca 2015 r. w Hotelu Forum w Lublinie, ul. Obywatelska 8, 20-092 Lublin tel. 81 452 85 00 godz. 9.30- 16.00Zgłoszenia do uczestnictwa w seminarium prosimy kierować pod numerem telefonu

81 53284 14 /fax. 81534 35 50 lub mailowo na adres: marzena.strug@epe.edu.pl

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w bezpłatnym seminarium wojewódzkim do dnia 28.06.2015 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

Załączniki:

Data udostępnienia: 2015-06-22 | Wyświetleń strony: 2887