Logo

Praca dla trenera: „Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie analizy sprawozdania finansowego”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie poszukuje trenera do realizacji szkolenia pn.: Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie analizy sprawozdania finansowego.

Oferujemy:

  • Pracę szkoleniowca na umowę cywilno-prawną
  • Miejsce szkolenia: woj. lubelskie
  • Planowany termin realizacji szkolenia: wrzesień 2014

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie kompletu dokumentów:

  • Listu motywacyjnego
  • CV
  • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje
  • Referencje

do dnia 22.08.2014 na adres e-mail: paulina.punda@pte.lublin.pl z dopiskiem Ocena wiarygodności kontrahenta

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 (z poz. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Data udostępnienia: 2014-08-14 | Wyświetleń strony: 3260