Logo

Praca dla trenera: Ochrona danych osobowych

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie poszukuje trener z zakresu ochrony danych osobowych do prowadzenia szkoleń.

Wymagania stawiane przez trenerem:

- wykształcenie wyższe II stopnia

- doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

- minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w kontroli realizacji ustawy o ochronie danych osobowych

Oferujemy:

  • Pracę szkoleniowca na umowę cywilno-prawną
  • Miejsce szkolenia: woj. lubelskie
  • Planowane rozpoczęcie pracy: kwiecień 2014

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie kompletu dokumentów:

  • Listu motywacyjnego
  • CV
  • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje
  • Referencje

do dnia 14.04.2014 na adres e-mail: trener@pte.lublin.pl z dopiskiem Ochrona danych osobowych.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 (z poz. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Data udostępnienia: 2014-04-02 | Wyświetleń strony: 4039