Logo

PRACA - Trener szkoleń z zakresu pomocy publicznej

Poszukujemy trenerów do współpracy przy prowadzeniu szkoleń z zakresu

Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w tym:

minimalne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń: przeprowadzone w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 3 szkoleń z zakresu pomocy publicznej dla beneficjentów funduszy unijnych. Za spełnienie tego warunku będzie uważane przeprowadzone przez te osoby, co najmniej trzech szkoleń z tego zakresu. Przez usługę szkolenia Zamawiający rozumie łączną ilość grup szkoleniowych przeszkolonych w ramach jednej umowy, realizowanej dla jednej instytucji/podmiotu. Jeżeli szkolenie prowadzone było dla kilku jednostek/podmiotów jednocześnie (lub/i w podziale na grupy) powyższą sytuację należy interpretować jako jedno szkolenie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie na maila : info@epe.edu.pl -CV oraz wykazu przeprowadzonych szkoleń z zakresu pomocy publicznej, zawierającego: Tytuł i temat szkolenia, datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji szkolenia, liczba osób przeszkolonych w ramach szkolenia, liczbę godzin lekcyjnych trwania szkolenia.

Miejsce realizacji szkoleń: Lublin

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Data udostępnienia: 2016-01-27 | Wyświetleń strony: 2766