Logo

Trener z zakresu eko innowacji, kreowania eko wizerunku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie poszukuje trenerów do przeprowadzenia szkoleń z zakresu eko innowacji, kreowania eko wizerunku.

Wymagania:

- wyższe wykształcenie,

- co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z tematyką

Moduły szkolenia:

Moduł 1: Natural Green Marketing Promotion. EKOLOGICZNA MARKA PRODUKTU Public relations i kreowanie reputacji oraz image w działaniach proekologicznych firmy

Moduł 2: Strategiczne zarządzanie marketingowe Natural&Organic Products i Eco-friendly Products

Moduł 3: Możliwości finansowania zewnętrznego działań i innowacji z zakresu Natural Green Marketing

Moduł 4: EKO PROJEKTOWANIE cyklu życia produktu-kreowanie eko produktu i usługi

Moduł 5: Kompetencje EKO Przedsiębiorczości

Moduł 6: ZARZĄDZANIE EKO INNOWACJAMI i wdrożeniem systemu rozwiązań i technologii

Moduł 7: ECO EVENTS i BEST PRACTICES. Przykłady i potencjał praktycznych wdrożeń

Moduł 8: Systemy, certyfikaty, normy: m.in. EMAS, Kategoryzacje, certyfikacje proekologiczne

Moduł 9: Warsztat PRAKTYKI marketingowej

Moduł 10: KOMPETENCJE NATURAL GREEN MARKETING MANAGER moduł kompetencji menedżerskich zakończony CERTYFIKATEM

Miejsce realizacji: Polska (miasta wojewódzkie)

Ilość grup: 20

Ilość osób w grupie: 12-18

System prowadzenia zajęć: weekendowy piątek niedziela lub na tygodniu w godzinach popołudniowych

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie CV na adres kamila.pekala@pte.lublin.pl do dnia 7 marca 2014 roku, w treści maila uprzejmie prosimy o wpisanie nazw województw, w których mogliby Państwo prowadzić zajęcia oraz numery modułów. W tytule maila proszę wpisać Trener.

CV musi zawierać oświadczenie/ klauzulę w pełnym jej brzmieniu: Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie dla celów rekrutacji. Podanie przez użytkowników danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Data udostępnienia: 2014-02-25 | Wyświetleń strony: 3539