Logo

Referencje

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i przyczyniło się do poszerzenia i usystematyzowania naszej wiedzy z zakresu pomocy publicznej w ramach PO KL.Szkolenie miało charakter intensywnych zajęć warsztatowych prowadzonych przez doświadczonego trenera posiadającego umiejętności dydaktyczne w zakresie wykorzystania aktywnych form doskonalenia umiejętności i podnoszenia kompetencji.Wysoko oceniamy poziom i skuteczność szkolenia, z całą rzetelnością możemy polecić usługi PTE - Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Firma szkoląca zapewniła kompleksowy, wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz materiały pomocnicze dla szkolonych pracowników a osoby szkolące przekazywały informacje z zakresu szkolenia w sposób przystępny i pełny.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGTEL Spółka z o.o. w Zamościu.

Szkolenie oceniamy bardzo wysoko, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy, jak i korzyści wynikających z jakości szkolenia. Prowadzący zajęcia, wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć - przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, oraz bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

PGNiG - Gazownia Lubelska

Firma PTE zapewnila nam wysoki poziom merytoryczny szkoleń oraz profesjonalnych wykladowców/trenerów. Firma przyklada dużą wagę również do organizacyjno-technicznych aspektów szkolenia. Atutem jest także otwartoć kierownictwa PTE na modulowanie programu szkoleń wedlug potrzeb zamawiającego. Powyższe doswiadczenie wspólpracy daje podstawy do rekomendowania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jako profesjonalnego partnera dla instytucji i firm w dziedzinie podnoszenia jakości zasobów kadrowych.

Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddzial Wojewódzki w Lublinie

Szkolenia zorganizowane są w sposób w pełni profesjonalny. Stronę merytoryczną szkoleń oceniamy bardzo dobrze. Strona organizacyjna bez zarzutu.

Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza (opinia: Gł. Księgowy).

Szkolenia są prowadzone profesjonalnie przez osoby dobrze przygotowane, znające b.dobrze zagadnienia. Trafny wybór tematyki szkoleń, miejsca szkolenia oraz dobra organizacja, jak też zagospodarowanie wolnego czasu. Materiały szkoleniowe przygotowane w sposób dostateczny. Reasumując: szkolenia spełniają oczekiwania pracowników i pracodawców.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie O/Zakład Robót Górniczych w Krośnie
(opinia: Kier. Działu Kadr i Szkolenia).

Ocena zarówno merytoryczna jak i organizacyjna szkoleń jest zawsze wysoka. Do oceny skuteczności szkolenia wykorzystujemy skalę punktową od 1 min. -10 max pkt. i za pomocą jej oceniamy poziom wykładów, materiały szkoleniowe oraz efektywność szkolenia.

Średnia ocen uczestników organizowanych przez PTE szkoleń osiąga 8,5 pkt. Miejsce szkolenia (ośrodek) uzyskuje zawsze bardzo dobrą ocenę.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Wschód Sp. z o.o. Radom
(opinia: Z-ca Dyrektora ds Organizacji i Finansów - Prokurent).

Opinia o świadczonych przez Państwa Firmę usługach szkoleniowych jest bardzo pozytywna, fachowość, zdolności trenerskie, wszechstronna znajomość tematów, dogłębna wiedza - jak również dobra organizacja i umiejętność trafiania w trudne tematy ciągle zmieniającego się prawa - zasługują na pochwały

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice
(opinia: Kierownik Biura Zarządu i Kadr).

Jak nas oceniają? Czyli z ankiet naszych Uczestników:

  • Program szkolenia jest bardzo dobrze przygotowany i dla mnie wszystkie zagadnienia są interesujące oraz przydatne w pracy
  • Organizacja i warunki pobytowe na szkoleniu SUPER!
  • Świetna organizacja, otwartość i dostępność organizatora, miła atmosfera
  • Organizację szkolenia, warunki oraz część merytoryczną oceniam na 1000% z plusem!
  • Jeśli wybiorę się w przyszłości na szkolenie - to tylko z PTE ZSiDE Lublin
  • Najwyższa jakość - Dziękuję
  • Organizacja bez zarzutu - profesjonalizm organizatorów, życzliwość, komunikatywność, identyfikacja i spełnienie oczekiwań uczestników szkolenia
  • Dawno nie byłem na takim szkoleniu - gratuluję za nastawienie na oferty i przydatność praktyczną zdobytej wiedzy!

Załączniki:

Data udostępnienia: 2012-06-11 | Wyświetleń strony: 17330