Logo

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa oraz ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 690,00zł(848,70zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Tematyka

I. WSTĘP DO ANALIZY FINANSOWEJ
przedmiot, zakres i metody analizy ekonomicznej
narzędzia i metody analizy sprawozdań finansowych

II. ANALIZA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
finansowe i pozafinansowe źródła informacji
analiza otoczenia przedsiębiorstwa
strategiczna pozycja przedsiębiorstwa

III. ŹRÓDŁA DANYCH DLA ANALIZY FINANSOWEJ I ICH WSTĘPNA ANALIZA
bilans - analiza struktury i dynamiki
rachunek zysków i strat - analiza struktury i dynamiki, analiza jakości zysków
zestawienie z przepływów pieniężnych - analiza kierunków przepływów środków
informacja dodatkowa
przekształcenie sprawozdań finansowych na potrzeby analizy

IV. METODY ANALIZY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
ocena bieżącej płynności finansowej
analiza pokrycia finansowego
analiza przepływów pieniężnych
analiza z wykorzystaniem wskaźników przepływów pieniężnych

V. METODY OCENY WYKORZYSTANIA POSIADANEGO MAJĄTKU
wskaźniki obrotowości i sprawności działania
wydajność, produktywność, wyposażenie techniczne

VI. METODY ANALIZY ZYSKOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich uzyskania
analiza dźwigni operacyjnej
analiza wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa
model analizy Du Ponta

VII. METODY ANALIZY ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA
wskaźnikowa analiza stanu zadłużenia i zdolności jego spłaty
analiza struktury kapitału (dźwignia finansowa)
analiza kosztów kapitału

VIII. CAŁOŚCIOWE SPOSOBY ANALIZY FIRMY
analiza symptomów zagrożenia bankructwem
szybkie sposoby analizy
elementy ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowe

IX. OCENA POZYCJI Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICELA
EVA - ekonomiczna wartość dodana
MVA - rynkowa wartość dodana


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.