Logo

Szkolenie: Archiwizacja dokumentów

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 310,00zł(381,30zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Administracyjno-biurowe

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

Udział w szkoleniu,
Materiały szkoleniowe,
Serwis kawowy,
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Dla wszystkich zainteresowanych podniesieniem lub nabyciem umiejętności w zakresie archiwizacji dokumentów.

Szkolenie prowadzi

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: archiwistyka; adiunkt w Zakładzie Archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wykładowca przedmiotów: Historia ustroju administracji XIX i XX wieku; Dzieje kancelarii XIX i XX wieku; Kancelaria współczesna; Zarządzanie informacją i dokumentacją współczesną; Podstawy organizacji i zarządzania; Metodyka pracy archiwum zakładowego.

Trener m.in. na szkoleniach: 1. Nowoczesne zarządzanie dokumentacją w XXI wieku; 2. Pracownik administracyjno - biurowy

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Wdrożenia: instrukcje kancelaryjne i wykazy akt: Powiatowy Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, Lubelska Fundacja Rozwoju.

Cele i korzyści ze szkolenia

1. Zapoznanie i wyjaśnienie uczestnikom podstaw prawnych związanych z postępowaniem z dokumentacją.
2. Przekazanie uczestnikom umiejętności związanych z przekazywaniem akt do archiwum organizacji (przedsiębiorstwa, urzędu, instytucji).
3. Zapoznanie z oprogramowaniem komputerowym do zarządzania archiwizacją dokumentacji tradycyjnej i elektronicznej.

Tematyka

1. Prawne podstawy postępowania z dokumentacją 2 x 45 min.
2. Harmonogram, procedury i formularze archiwizacji 1 x 45 min
3. Przygotowanie akt do archiwizacji 1 x 45 min.
4. Problemy praktyczne archiwizacji 1 x 45 min.
5. Prezentacja różnych programów zawierających moduły do zarządzania archiwizacją 2 x 45 min.
6. Ćwiczenia obsługi programów do zarządzania dokumentacją 1 x 45 min.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.