Logo

Szkolenie: Autoprezentacja skutecznego menedżera

Dostępne terminy i lokalizacje

 • Miejsce: Lublin

  Data: 21 Mar 2018/Śr - 22 Mar 2018/Cz

  Zapisy: Prosimy o kontakt telefoniczny

  Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 620,00zł(762,60zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Umiejętności osobiste

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe,
serwis kawowy,
lunch,
konsultacje indywidualne,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do pracowników i managerów firm.

Szkolenie prowadzi

Maurycy Seweryn - Wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej. Stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Studium Doktoranckim Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej autoprezentacji jako jednego
z podstawowych czynników determinujących sukces firmy.

Tematyka

Zasady kreowania wizerunku jako pracownika, specjalisty, eksperta, managera

 • Programowanie autoprezentacji do celów zawodowych i osobistych.
 • Określenie swoich mocnych i słabych stron
 • Pierwsze wrażenie a sukces.
 • Dobór stylu do reprezentowanej firmy oraz temperamentu.
 • Autoprezentacja, ale dla kogo? Odbiorca audytorium analiza słuchaczy?
 • Najczęściej popełniane błędy podczas autoprezentacji.

Wizerunek w Internecie a wizerunek Firmy

 • Jak zbudować wizerunek w sieci.
 • Dobór miejsca w Internecie.
 • Dobór treści do temperamentu i kariery zawodowej.
 • Dobór zdjęć, filmów, multiprezentacji.

Wywieranie wrażenia i niewerbalne wpływanie na rozmówcę

 • Jak odbierane są elementy komunikacji niewerbalnej:

- garderoba wpływanie kolorem i stylem na wizerunek.

- kontakt wzrokowy i rodzaje patrzenia,

- oprawa oczu,

- ułożenie głowy,

- uśmiech i inne mimiki twarzy,

- kolor, fryzura i długość włosów, karnacja,

- dłonie, w tym barwa, kształt i długość paznokci

- sylwetka, postawa, wzrost i ich wpływ na odbiór przez innych ludzi

Sposób zachowania podczas spotkań i rozmowy

Blok pokazuje krok po kroku, jak można zbudować wrażenie od wejścia do wyjścia ze spotkania. Jak wpływać na wizerunek dzięki:

- sposobowi pukania i otwierania drzwi

- krokom i stylowi wejścia do pokoju

- dobraniu stylu podawania dłoni na powitanie i innym formom dotyku

- wykorzystanie odległości między rozmówcami

- zajęciu odpowiedniego miejsca przy stole przez nas i przez innych uczestników spotkania

- doborowi ustawienie stołów i innych elementów wyposażenia (znaczenie i odbiór różnego wyposażenia)

- wykorzystanie kolorów, światła i zapachów,

- sposobu siadania, ułożenia dłoni, tułowia i nóg

- znaczenia czasu jako sygnału w relacjach międzyludzkich m.in. tego, jak odbierane jest zaproponowanie wody, soku, kawa lub herbaty

- wpływu dodatków konferencyjnych na relacje międzyludzkie, a nawet jak ułatwić a jak utrudnić mówienie takimi dodatkami

Komunikacja werbalna siła słowa siła przekonywania

 • Elementy werbalne w autoprezentacji.
 • Ustalenie, jakim jestem rozmówcą i jak postrzegają mnie inni.
 • Jak budować wypowiedz dostosowaną do wizerunku.
 • Retoryka czyli jak operować słowem - dobór argumentacji i jej skuteczność.
 • Błędy podczas komunikacji werbalnej bariery komunikacyjne w autoprezentacji i przyczyny ich powstawania.
 • Technika pytań i sposoby niwelowania zniekształceń komunikatu w autoprezentacji.

Mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna jak pokazać bez słów kim jesteś

 • Elementy niewerbalne w autoprezentacji.
 • Kinezyka mimika i gesty w autoprezentacji
 • Proksemika- jak zarządzać przestrzenią w biznesie
 • Haptyka dotyk a kreowanie wizerunku
 • Chronemika zarządzanie czasem w autoprezentacji
 • Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.
 • Zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.
 • Komunikacja niewerbalna w relacjach biznesowych.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.

Kalendarz szkoleń