Logo

Szkolenie: Budżet zadaniowy

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 560,00zł(688,80zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- lunch,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat ukończenia szkolenia,
- serwis kawowy.

Szkolenie prowadzi

Trener/audytor wewnętrzny -jeden z pierwszych audytorów wewnętrznych w Polsce posiadający zaświadczenie Ministerstwa Finansów. Audytor z 16-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli finansowych, w tym od 1995 r. w Urzędzie Miasta Lublin. Zakwalifikowany do grona 30 osób w Polsce przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów do wykonywania szkoleń jako Trener audytu. Członek międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiada uprawnienia i doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych projektów dofinansowywanych ze środków europejskich. Wykładowca przedmiotów kontroli i audytu wewnętrznego na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz wykładowca na szkoleniach organizowanych przez różne instytucje szkoleniowe.

Cele i korzyści ze szkolenia

Poznanie istoty i zalet budżetu zadaniowego oraz różnych wariantów jego funkcjonowania, praktyczne przygotowanie do wdrażania budżetu zadaniowego.

Tematyka

 1. Geneza i historia wprowadzania budżetu zadaniowego (BZ) .
 2. Budżet zadaniowy a budżet tradycyjny pojęcia i definicje.
 3. Ramy prawne budżetu zadaniowego. Budżet zadaniowy a uchwała budżetowa.
 4. Spójność budżetu zadaniowego i planowania strategicznego, w tym wieloletniego planowania finansowego (BZ jako narzedzie finansowania polityki rozwoju).
 5. Powiązanie systemu kontroli zarządczej z BZ.
 6. Zasady definiowania celów, funkcji i zadań w BZ.
 7. Budowa katalogu zadań budżetu zadaniowego na szczeblu gminnym.
 8. Układ zadań i podzadań w budżecie zadaniowym.
 9. Mierniki jako narzędzie oceny efektywności realizacji zadań w BZ.
 10. Wybór wariantu ujęcia kosztów pośrednich w BZ.
 11. Zarządzanie BZ oraz ewaluacja i monitoring.
 12. Budżet zadaniowy w polskich samorządach przykłady wdrażania, problemy i błędy .
 13. Dokumentacja w budżecie zadaniowym (charakterystyka zadania, karta zadania, plan działania dla zadania budżetowego i in.).
 14. Informatyczne wsparcie BZ (wykorzystywanie narzędzi informatycznych w BZ).
 15. Ewidencja wykonania budżetu w układzie zadaniowym - plan kont i klasyfikacja zadaniowa.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.