Logo

Szkolenie: Czas pracy i podnoszenie kwalifikacji pracowników - najnowsze zmiany

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 270,00zł(332,10zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Księgowość, kadry, płace

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Sławomir Maciejewski - doktor nauk prawnych, znakomity praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie jako wykładowca licznych szkoleń z zakreu prawa, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykładowca WSPiA w Lublinie

Tematyka

I. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

1. Prawne pojęcie podnoszenia kwalifikacji.
2. Urlop szkoleniowy: - wymiar urlopu szkoleniowego, - zasada udzielania urlopu szkoleniowego, - zachowanie prawa do wynagrodzenia w okresie urlopu szkoleniowego.
3. Zwolnienie z części dnia pracy: - zasady udzielania zwolnienia, - zachowanie prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.
4. Świadczenia dodatkowe.
5. Obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
6. Umowa szkoleniowa: - obowiązek zawarcia umowy albo zwolnienie z tego obowiązku, - forma umowy, - treść umowy.
7. Sytuacja pracowników, którzy rozpoczęli szkolenie przed wejściem w życie obecnych regulacji.

II. CZAS PRACY

1. Godziny nadliczbowe w równoważnych systemach czasu pracy.
2. Godziny ponadnormatywne w zadaniowym czasie pracy.
3. Godziny ponadnormatywne w ruchu ciągłym.
4. Godziny ponadnormatywne w skróconym okresie rozliczeniowym.
5. Godziny nadliczbowe w organizacji pracy zmianowej.
6. Godziny nadliczbowe w nienormowanym czasie pracy.
7. Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
8. Rozliczanie godzin nadliczbowych przypadających w niedziele święta.
9. Godziny ponadnormatywne dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
10. Godziny nadliczbowe w dniu wolnym od pracy
11. Obliczanie liczby godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej.
12. Godziny nadliczbowe w podróży służbowej.
13. Godziny ponadnormatywne a czas szkolenia pracowników.
14. Kontrakt menedżerski a godziny nadliczbowe.
15. Czas dyżuru a godziny nadliczbowe.
16. Najczęściej popełniane błędy w grafikach czasu pracy.
17. Regulacje szczególne (zawarte w innych aktach prawnych).

III. ODPOWIEDZI NA PYTANIA SŁUCHACZY.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.