Logo

Szkolenie: Czas pracy pracowników samorządowych - planowanie i rozliczanie czasu pracy

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 399,00zł(490,77zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Księgowość, kadry, płace

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- lunch,
- serwis kawowy,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi, pracodawców oraz wszyst-
kich zainteresowanych zagadnieniem związanym z rozliczaniem czasu pracy obowiązującego w sferze
budżetowej.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z czasem pracy,
opracowywaniem harmonogramów pracy, prowadzeniem ewidencji czasu pracy, problematyką planowania i rozliczania czasu pracy, planowania urlopów wypoczynkowych w świetle orzecznictwa i regulacji prawnych.

Tematyka

I Planowanie czasu pracy:
1. Ustalenie czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wydłużenie okresu rozliczeniowego na podstawie Kodeksu pracy oraz przepisów ustawy antykryzysowej (granice czasowe obowiązywania, obowiązek porozumienia z przedstawicielstwem pracowników, poinformowanie PIP, plusy i minusy wydłużonego okresu rozliczeniowego).
2. Systemy czasu pracy, ze szczególnym omówieniem m.in. systemu zadaniowego czasu pracy, systemu ruchomego czasu pracy - przykładowe zapisy.
3. Ustalenie wymiaru czasu pracy - wpływ ewentualnego nowego święta Trzech Króli i zmiany art. 130 k.p.
4. Planowanie dni wolnych oraz okresów odpoczynku (dobowego, tygodniowego) - opinie i stanowiska MPiPS oraz PIP - praktyczne przykłady.
5. Ustalanie rozkładu czasu pracy w firmie - zasady, sztywny i elastyczny rozkład czasu pracy, zasady zmiany rozkładu czasu pracy.
6. Harmonogram czasu pracy - zasady tworzenia, dopuszczalność zmian, Wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy (procedura, planowanie pracy w tej same dobie, indywidualne rozkłady czasu pracy: na wniosek pracownika, wymuszony przez pracownika opiekuna - porównanie)
7. Praca w godzinach nadliczbowych - zasady powierzania, praca nadliczbowa w ramach limitu.
8. Wynagrodzenie za pracę nadliczbową.
9. Rekompensowanie pracy nadliczbowej - dodatkiem do wynagrodzenia lub czasem wolnym - praktyczne przykłady.
10. Czas wolny za nadgodziny z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika - porównanie.
11. Praca nadliczbowa kadry kierowniczej - najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego.
12. Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych.
13. Praca ponadwymiarowa niepełnoetatowca.
14. Rekompensata pracy w dniu wolnym: z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy, w niedziele i święto.
15. Praca w porze nocnej
16. Czas pracy, a podróż służbowa, szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe i dyżur - wykładnia i orzecznictwo SN.
17. Ewidencja czasu pracy.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.