Logo

Szkolenie: Edukacja europejska w przedszkolu

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 410,00zł(504,00zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Unia Europejska

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- serwis kawowy
- lunch
- konsultacje indywidualne
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do Dyrektorów oraz Dyrektorem placówek przedszkolnych.

Szkolenie prowadzi

Specjalista zajmujący się funduszami europejskimi i projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych zajmuję sie od ponad 13 lat zarówno jako doradca, jak też trener. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków EFS i innych (PHARE, KE, NMF). Ukończyła Studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, w zakresie Modernizacja struktur społeczno gospodarczych w Polsce w warunkach UE. Jest wykładowcą akademickim w zakresie Polityki Spójności UE. Wspierała przygotowanie projektów zarówno dla administracji publicznej, organizacji pozarządowych jak również biznesu. Zainteresowania badawcze i szkoleniowe to zarządzanie projektami w administracji publicznej oraz zarządzanie w administracji przez jakość. Zajmuje się także ewaluacją interwencji publicznej. Autor licznych opracowań i publikacji w tym zakresie.

Cele i korzyści ze szkolenia

UCZESTNICY SZKOLENIA DOWIEDZĄ SIĘ:

- Jak przekazywać wiedzę na temat Unii Europejskiej w przedszkolu?

- Jakie elementy wiedzy o krajach UE, historii i znaczeniu Wspólnoty wybrać?

- Jakie zasady polityk UE należy przekazywać w edukacji przedszkolnej?

- Na czym opiera się funkcjonowanie i zasady Wspólnoty oraz Polityki Spójności?

- Z jakich programów europejskich mogą korzystać przedszkola aby urozmaicić ofertę?

Tematyka

  1. Unia Europejska - Interaktywny warsztat rozszerzający wiedzę o historii, zasadach
    i założeniach funkcjonowania wspólnoty z udziałem uczestników. Celem warsztatu jest zwrócenie uwagi na te elementy wiedzy o UE, które są ważne do przyswojenia na etapie przedszkola.
  2. Wykorzystanie niestandardowych narzędzi w edukacji europejskiej realizowanej
    w przedszkolu
  3. Polityka Spójności i źródła finansowania - co nauczyciel wiedzieć powinien
  4. Polityki horyzontalne UE w praktyce - dlaczego warto je znać i rozumieć oraz przybliżać najmłodszym.
  5. Programy europejskie w edukacji przedszkolnej - jak je wykorzystać

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.