Logo

Szkolenie: Finanse dla menadżerów niefinansistów

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 270,00zł(332,10zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- Udział w szkoleniu,

- Materiały szkoleniowe,
- Serwis kawowy,
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Dr nauk ekonomicznych, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Pracownik naukowo - dydaktyczny Lubelskiej Szkoły Biznesu oraz Katedry Zarządzania Finansami na Wydz. Nauk Społecznych KUL. Doświadczony trener z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Tematyka

1. Istota i rola finansów w przedsiębiorstwie.
cele zarządzania finansami w przedsiębiorstwie,
strumienie finansowe wg rodzajów działalności w przedsiębiorstwie,
finanse w długim i krótkim okresie.
2. Wartość pieniądza w czasie
zmienność pieniądza w czasie
stopa procentowa jako cena pieniądza
rachunek odsetek prostych i złożonych
kapitalizacja odsetek
aktualna wartość przyszłej płatności
3. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
preliminowanie inwestycji
okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
aktualna wartość nadwyżki finansowej (NPV)
wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji (IRR)
4. Zasady wyboru projektów inwestycyjnych - Case study.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.