Logo

Szkolenie: Inwentaryzacja środków trwałych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 270,00zł(332,10zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Podatki, rachunkowość

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Ekspert ds. finansów z ponad 20-sto letnim doświadczeniem w zawodzie. Efektywny menadżer, trener i doradca w zakresie zarządzania podmmiotami, rachunkowości, sprawozdawczości, finansów i prawa.

Cele i korzyści ze szkolenia

Szkolenie ma na celu pomoc w pomóc w praktycznym stosowaniu obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących inwentaryzacji.

Tematyka

Czynności inwentaryzacyjne przeprowadza się na podstawie przepisów rozdziału 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.). Dotyczą one w szczególności: spisania rzeczowych i pieniężnych składników majątku, uzgodnienia sald aktywów i pasywów, wyceny, rozliczenia w porównaniu ze stanem wykazanym w dokumentach księgowych, rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych.
1. Pojęcie środków trwałych i ich struktura wg rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 861):
a. pojęcie środka trwałego wg ustawy o rachunkowości;
b. pojęcie środka trwałego wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
c. pojęcie środka trwałego wg rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek i zakładów budżetowych (ze szczególnym uwzględnieniem trwałego zarządu, umowy użyczenia lub najmu).
2. Inwentaryzacja - podstawy prawne i określenia
3. Rodzaje inwentaryzacji, w tym m.in.:
a. inwentaryzacja pełna;
b. inwentaryzacja ciągła;
c. inwentaryzacja kontrolna;
d. inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza.
4. Organizacja inwentaryzacji - harmonogram prac:
a. zadania komórki inwentaryzacyjnej;
b. zadania komisji inwentaryzacyjnej;
c. zadania zespołu spisowego.
5. Metody i terminy inwentaryzacji:
a. metoda spisu z natury (etapy, organizacja, przeprowadzenie, rozliczenie);
b. metoda uzgadniania salda;
c. metoda weryfikacji.
6. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
a. plan inwentaryzacji;
b. zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji;
c. harmonogram prac inwentaryzacyjnych;
d. arkusz spisu z natury;
e. protokół inwentaryzacji kasy;
f. oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją;
g. oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej po rozliczeniu inwentaryzacji;
h. sprawozdanie kontroli inwentaryzacji;
i. sprawozdanie z inwentaryzacji zakończonej
i. rozliczonej;
j. decyzja poinwentaryzacyjna.
7. Przykłady, zasady przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji:
a. środków trwałych;
b. paliw płynnych;
c. materiałów sypkich;
d. kasy.
8. Rozliczenie inwentaryzacji - ewidencja różnic inwentaryzacyjnych
9. Odpowiedzialność materialna pracowników
10. Pytania i odpowiedzi

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.