Logo

Szkolenie: Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 270,00zł(332,10zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Podatki, rachunkowość

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do: kierowników jednostek, księgowych, członków komisji inwentaryzacyj-
nych lub zespołów spisowych.

Tematyka

1. Podstawy prawne inwentaryzacji.
2. Organizacja inwentaryzacjiobowiązki kierownika jednostki oraz głównego księgowego.
3. Zasady przygotowywania wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie inwentaryzacji.
4. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.
5. Metody inwentaryzacji.
6. Proceduryzwiązane z realizacjąinwentaryzacji.
7. Instruktaż pracowniczy dla zespołów inwentaryzacyjnych.
8. Dokumentacja czynności inwentaryzacyjnych.
9. Różnice inwentaryzacyjne ,ich ewidencja oraz rozliczanie- przykłady empiryczne.
10. Opracowanie dokumentacjidotyczącej inwentaryzacji, jej przechowywanie.
11. Odpisy aktualizujące , zasady tworzenia i ich ewidencja
12. Najczęstsze błędy i nieprawidłowości występujące w procesie inwentaryzacji.
13. Dyskusja.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.