Logo

Szkolenie: JAK I PO CO PROWADZIĆ EWALUACJĘ WEWNĘTRZNĄ W SZKOLE?

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 270,00zł(332,10zł z VAT)

Czas trwania: 5h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

-udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- serwis kawowy
- lunch
- konsultacje indywidualne
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Szkolenie prowadzi

Edukator, specjalista do spraw analiz i badań w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, trenerka programów szkoleniowych dla rad pedagogicznych, kadry kierowniczej oraz pracowników samorządowych, wieloletni dyrektor szkoły, inspektor do spraw monitorowania szkół podstawowych i gimnazjów, ekspert regionalny do przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013. Posiada certyfikat Menadżer jakości - audytor zintegrowanych systemów zarządzania jakością oraz certyfikat Grupy Wymiany Doświadczeń miast członkowskich Związku Miast Polskich z zakresu zarządzania oświatą. Autorka wielu publikacji z zakresu oświaty. Lektor języka polskiego jako obcego w Michelin Olsztyn.

Cele i korzyści ze szkolenia

1. Poznanie zasad organizacji, prowadzenia i metodologii ewaluacji wewnętrznej.

2. Pogłębienie wiedzy uczestników na temat zmiany w nadzorze pedagogicznym- nowy projekt rozporządzenia

3. Pogłębienie wiedzy na temat wymagań i poziomów ich spełniania nowy projekt rozporządzenia.

4. Poznanie metod, narzędzi do prowadzenia ewaluacji, zasad budowania raportu ewaluacyjnego.

5. Określenie zadań dyrektora i nauczycieli w procesie ewaluacji wewnętrznej.

6. Wykorzystanie raportu z ewaluacji wewnętrznej do prowadzenia projakościowych działań w szkole.

Tematyka

1. Podstawy prawne ewaluacji wewnętrznej.

2. Co to jest ewaluacja?- przegląd definicji.

3. Ewaluacja zewnętrzna a ewaluacja wewnętrzna- jaka jest różnica?-przypomnienie wymagań i poziomów ich spełniania
w kontekście zmian rozporządzeń od 1 września 2015r. Jak rozumieć i spełniać wymagania państwa?

5. Jak przygotować radę pedagogiczną, rodziców i uczniów do ewaluacji zewnętrznej?- etap przygotowania, badania
i analizy raportu.

6. Czemu ma służyć prowadzenie ewaluacji wewnętrznej?

7. Rola dyrektora szkoły i nauczycieli w badaniu ewaluacyjnym.

8. Jak przygotować projekt ewaluacji wewnętrznej?

a) wybór przedmiotu ewaluacji

b) tworzenie pytań badawczych/kluczowych

c) kryteria- czemu służą?

d) wybór metod i źródeł:

- metody tradycyjne (wywiad, ankietowanie, obserwacja, analiza danych zastanych)

- metody alternatywne (balon, gadająca ściana, pole siłowe, róża wiatrów,, tarcza strzelnicza, sortowanie, termometr i inne)

e) opracowanie raportu- jak analizować dane z badania?

f) wskazówki do formułowania wniosków i rekomendacji

9. Profil szkoły- inna metoda prowadzenia ewaluacji wewnętrznej.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.