Logo

Szkolenie: Kampanie społeczne jako forma popularyzowania zagadnień istotnych dla mieszkańców i administracji

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 310,00zł(381,30zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Wykładowca Public Relations i Komunikacja w Organizacji w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wykładowca public relations w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wykładowca PR na studiach MBA i podyplomowych, Właściciel Agencji EKO-PR Agencja Public Relations, Ekspert ds. PR/CSR Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Cele i korzyści ze szkolenia

Program zajęć, adresowany do pracowników administracji publicznej, ma na celu szczegółowe przedstawienie kampanii społecznej jako narzędzia popularyzacji istotnych, z punktu widzenia mieszkańców i administracji publicznej zagadnień takich jak: promocja profilaktyki zdrowia, sport, kultura, tożsamość narodowa i regionalna oraz ochrona środowiska.

Tematyka

1. Tworzenie programów kampanii społecznych.
2. Relacje z mediami przy kampaniach społecznych.
3. Dobór partnerów do kampanii społecznych: współpraca z NGO oraz liderami opinii.
4. Praca na przykładach realizowanych w Polsce kampanii społecznych.
5. Kampanie społeczne a media społecznościowe - oraz inne formy komunikacji z Obywatelami.
6. Etyczne aspekty kampanii społecznych. Wartości, misja.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.