Logo

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna

Dostępne terminy i lokalizacje

 • Miejsce: Lublin

  Data: 9 Sie 2018/Cz - 10 Sie 2018/Pt

  Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

  Elektroniczny zapis aktywny do: 2 Sie 2018/Cz

  Zakw. wliczone w cenę: Nie

 • Miejsce: Lublin

  Data: 17 Pa 2018/Śr - 18 Pa 2018/Cz

  Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

  Elektroniczny zapis aktywny do: 10 Pa 2018/Śr

  Zakw. wliczone w cenę: Nie

 • Miejsce: Lublin

  Data: 18 Gru 2018/Wt - 19 Gru 2018/Śr

  Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

  Elektroniczny zapis aktywny do: 11 Gru 2018/Wt

  Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 520,00zł(639,60zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Umiejętności osobiste

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które pragną poznać tajniki procesu komunikacji po to,
by skutecznie przekazywać informacje, prowadzić rozmowy, pracować w zespołach, przekonywać do
swoich racji.

Szkolenie prowadzi

Maurycy Seweryn - politolog. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Doktorant w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Doświadczenie w PR i marketingu politycznym zdobył podczas udanych kampanii parlamentarnych i samorządowych. W latach 2006-2008 wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Trzykrotnie wygrał wybory samorządowe, uzyskując najwyższe poparcie społeczne w swoich okręgach wyborczych, nigdy nie startując z pierwszego miejsca. Ma na swoim koncie wiele udanych kampanii społecznych i wizerunkowych oraz ponad 2000 publikacji prasowych. Doradca ds. public affairs i public relations w Warszawskiej Grupie Doradczej.

Cele i korzyści ze szkolenia

Umiejętność komunikacji jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowymi i osobistym.
Celem zajęć jest rozwój i doskonalenie technik komunikacyjnych i wiedzy na temat mechanizmów, które
decydują o skutecznym porozumiewaniu się. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane oraz przećwiczo-
ne umiejętności prezentacji poglądów, autoprezentacji, wysyłania czytelnych oraz spójnych komunika-
tów, pokonywania barier w komunikacji m.in. stresu, aktywnego słuchania partnerów. Zajęcia rozwiną
u uczestników asertywność, zdolności negocjacyjne i mediacyjne, a także pozwolą prawidłowo analizo-
wać zachowanie własne i innych.

Tematyka

I. Rola i znaczenie komunikacji interpersonalnej.
- Definicja i cel komunikacji interpersonalnej.
- Znaczenie jasnej i precyzyjnej komunikacji w biznesie, polityce, dziennikarstwie.
- Podstawowe zasady komunikowania się -proces komunikacji.
- Czynniki determinujące styl komunikacji.
- Kanały komunikacji - komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa.
- Analiza stylu komunikowania się.
II. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
- Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej - rola przekazu i mowy ciała.
- Przekaz i jego precyzja jako podstawa budowania partnerskiej komunikacji.
- Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.
- Elementy komunikacji niewerbalnej.
- Zrozumienie i w interpretacja komunikatów niewerbalnych.
- Skuteczne budowanie wizerunku.
- Wykorzystanie własnego potencjału w komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
III. Werbalne i niewerbalne bariery w komunikowaniu się.
- Bariery komunikacyjne i przyczyny ich powstawania.
- Ustalenie, jakim jestem rozmówcą i jak postrzegają mnie inni.
- Empatia jako technika przyjmowania perspektywy rozmówcy.
- Werbalne i niewerbalne dopasowanie się do partnera rozmowy.
- Techniki obniżania poziomu stresu i niwelowania błędów komunikacyjnych w sytuacjach trudnych i pod wpływem emocji.
- Błędy w postrzeganiu innych ludzi - zniekształcenia w komunikacji interpersonalnej.
- Technika pytań i sposoby niwelowania zniekształceń komunikatu.
- Trudna sztuka słuchania, parafraza, dowartościowanie, lustro uczuć.
- Ustalanie ukrytych celów komunikatu i czytanie między wierszami.
IV. Konstruktywna krytyka i asertywność
- Techniki konstruktywnej krytyki bez zniechęcania i demotywowania partnerów - komunikacja neutralizująca konflikty.
- Informacja zwrotna - Feedback.
- Formy kontrolowania przebiegu rozmowy.
- Sposoby radzenia sobie z różnymi reakcjami na krytykę.
- Sztuka odmawiania i twardej dyskusji.
- Sposoby obrony przed osobami agresywnymi.
- Wyrażanie uczuć pozytywnych jako podstawa dobrych relacji z innymi ludźmi.
- Budowa autentyzmu w oczach rozmówcy.
- Płaszczyzny wypowiedzi asertywnej (rzeczowa, apelu, relacji i prezentacji).
V. Wystąpienia publiczne i narady.
- Zasady wystąpień publicznych i prezentacji tematu.
- Przygotowanie się do wystąpień i narad.
- Sztuka komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas wystąpień i narad.
- Wystąpienia przed kamerą i nagrania w radio.
- Techniki wywierania wpływu -negocjacje, mediacje.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.