Logo

Szkolenie: Kontrakt socjalny i jego zastosowanie

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 350,00zł(430,50zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cele i korzyści ze szkolenia

Zapoznanie z metodyką zawierania kontraktu socjalnego oraz uwarunkowaniami formalno prawnymi jego stosowania
Doskonalenie umiejętności pracowników socjalnych pracujących z klientem
Optymalne formułowanie zasad współpracy w oparciu o możliwości klienta

Tematyka

Przepisy prawne regulujące kontrakt socjalny
Metodyka pracy z klientem / rodziną w oparciu o kontrakt socjalny
Znaczenie kontraktu socjalnego w pracy socjalnej
Diagnozowanie sytuacji klienta oraz dokonywanie uzgodnień
Formułowanie celów oraz zadań dla stron współpracy
Ocena rezultatów kontraktu socjalnego
Motywowanie klienta do współpracy
Kontrakt socjalny jako narzędzie realizacji projektu systemowego POKL
Ograniczenia w stosowaniu kontraktu socjalnego


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.