Logo

Szkolenie: Kontrola wewnętrzna - od teorii do praktyki

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 620,00zł(762,60zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Finanse

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób przygotowujących się do wykonywania zawodu kontrolera/audytora wewnętrznego, jak i pracowników komórek kontrolnych sektora publicznego i niepublicznego, kierowników jednostek, firm, urzędów, organizacji zainteresowanych osiąganiem postawionych przednimi celów oraz prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej.

Cele i korzyści ze szkolenia

Szkolenie ma na celu nabycie i rozszerzenie wiedzy na temat istoty i roli kontroli wewnętrznej, jejstandardów, systemu organizacyjnego kontroli, przyjętej metodyki kontrolnej.

Tematyka

1. Kontrola wewnętrzna w organizacji - przedsiębiorstwie i/lub administracji. Podobieństwa i różnice
2. Organizacja kontroli wewnętrznej.

 • System kontroli wewnętrznej
 • Kontrola wewnętrzna a audyt wewnętrzny
 • Miejsce Audytu Wewnętrznego w przedsiębiorstwie
 • Misja Audytu Wewnętrznego
 • Międzynarodowe Standardy (IIA, ISACA, INTOSAI)
 • Materiały i Wytyczne IIA-UK (np. Samoocena Ryzyka i Kontroli); lekcje wynikające z raportów COSO,
 • Przestępstwa gospodarcze
 • Oszustwa pracownicze

a. Metodologia badań kontrolnych.

 • Instrumenty kontroli wewnętrznej,
 • Metody badań kontrolnych,
 • Statystyka jako narzędzie kontroli.

b. Dowody w postępowaniu kontrolnym.
c. Czynnik ludzki w kontroli.

 • Prawidłowe formułowanie pytań kierowanych przez kontrolujących do kierownika jednostki w zakresie udzielenia wyjaśnień.
 • Bieżąca weryfikacja ustaleń kontroli
 • Zasady prawidłowego sporządzania protokołu kontroli na podstawie zebranych dowodów w przedmiotowej sprawie
 • Prawidłowe sporządzanie akt kontroli na podstawie zebranych dowodów
 • Etyka kontrolera

d. Dokumenty kontroli.

 • Regulamin kontroli wewnętrznej
 • Regulamin prowadzenia kontroli zewnętrznych
 • Polecenia kontroli
 • Upoważnienia
 • Protokół kontroli

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.