Logo

Szkolenie: Kontrola zarządcza w jednostach sektora finansów publicznych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 590,00zł(725,70zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

Udział w szkoleniu,
Materiały szkoleniowe,
Serwis kawowy,
Lunch,
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie wdrażania system kontroli zarządczej w danej jednostce kadry zarządzającej, głównych księgowych, audytorów wewnętrznych i kontrolerów oraz innych pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w instytucji.

Cele i korzyści ze szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych, zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz działań, jakie należy podjąć w związku z wdrożeniem kontroli zarządczej w jednostce.

Tematyka

 1. Kontrola zarządcza jako postać kontroli wewnętrznej
 2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą w kontrolą finansową
 3. Nowe obowiązki w zakresie kontroli zarządczej wynikające z ustawy o finansach publicznych
 4. Wyznaczanie i monitorowanie celów i zadań jednostki jako główny element kontroli zarządczej
 5. Metody wyznaczania zadań i celów jednostki
 6. Metody określania mierników stopnia realizacji celów jednostki
 7. Zarządzanie ryzykiem
 8. Standardy kontroli zarządczej opracowane przez Ministra Finansów
 9. Rola kierownika jednostki w systemie kontroli zarządczej
 10. Rola głównego księgowego w systemie kontroli zarządczej
 11. Kontrola w jednostkach podległych i nadzorowanych przez JST
 12. Rola komórek kontroli wewnętrznej i audytu w systemie kontroli zarządczej
 13. Propozycje praktycznych rozwiązań w zakresie organizowania systemu kontroli zarządczej

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.