Logo

Szkolenie: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Dostępne terminy i lokalizacje

  • Miejsce: Lublin

    Data: 17 Gru 2018/Pn - 19 Gru 2018/Śr

    Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

    Elektroniczny zapis aktywny do: 10 Gru 2018/Pn

    Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 1 780,00zł(2 189,40zł z VAT)

Czas trwania: 18h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- 3 noclegi i wyżywienie w hotelu o wysokim standardzie,
- serwis kawowy,
- imprezy towarzyszące (np: biesiada przy ognisku),
- karnet do auaparku,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie wdrażania
systemu kontroli zarządczej w danej jednostce kadry zarządzającej, głównych księgowych, audytorów wewnętrznych i kontrolerów oraz innych pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w instytucji.

Szkolenie prowadzi

Mgr prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek: Audyt wewnętrzny. Wieloletni certyfikowany praktyk w zakresie Audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego. Dyrektor finansowy.

Cele i korzyści ze szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych, zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz działań, jakie należy podjąć w związku z wdrożeniem kontroli zarządczej
w jednostce.

Tematyka

1. Kontrola zarządcza jako postać kontroli wewnętrznej.

2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą a kontrolą finansową.

3. Nowe obowiązki w zakresie kontroli zarządczej wynikające z ustawy o finansach publicznych.

4. Wyznaczanie i monitorowanie celów i zadań jednostki jako główny element kontroli zarządczej.

5. Metody wyznaczania zadań i celów jednostki.

6. Metody określania mierników stopnia realizacji celów jednostki.

7. Zarządzanie ryzykiem (prawdopodobieństwo nieosiągnięcia celu jednostki).

8. Standardy kontroli zarządczej opracowane przez Ministra Finansów - szczegółowe omówienie.

9. Rola kierownika jednostki w systemie kontroli zarządczej

10. Rola głównego księgowego w systemie kontroli zarządczej

11. Kontrola w jednostkach podległych i nadzorowanych przez JST.

12. Rola komórek kontroli wewnętrznej i audytu w systemie kontroli zarządczej.

13. Propozycje praktycznych rozwiązań w zakresie organizowania systemu kontroli zarządczej.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.