Logo

Szkolenie: Kontrola zarządcza w praktyce od A do Z

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 620,00zł(762,60zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- lunch,
- serwis kawowy,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie wdrażania systemu kontroli zarządczej w danej jednostce. Grupą docelową jest, zarówno kierownictwo, jak i główni księgowi, audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w instytucji.

Szkolenie prowadzi

Mgr prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek: Audyt wewnętrzny. Wieloletni certyfikowany praktyk w zakresie Audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego. Dyrektor finansowy.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem organizacyjnego usytuowania oraz sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania finansami.

Tematyka

I moduł

1. Kontrola zarządcza w świetle obowiązujących przepisów
1) wyjaśnienie pojęcia kontroli zarządczej
2) podstawy prawne kontroli zarządczej
3) cele i funkcje kontroli zarządczej
4) środowisko kontroli zarządczej
5) standardy kontroli zarządczej

2. Organizacja kontroli zarządczej
1) miejsce kontroli zarządczej
2) zasady budowy kontroli zarządczej
3) odpowiedzialność za kontrolę zarządczą
4) kontrola zarządcza wobec jednostek organizacyjnych

II moduł

1. Kontrola finansowa a kontrola zarządcza
1) podstawy prawne kontroli finansowej
2) środowisko kontrolę finansową
3) odpowiedzialność za kontrolę finansową
4) dyscyplina finansów publicznych

2. Dokumentacja kontrolerska
1) proces tworzenia kontroli
2) plan kontroli
3) program kontroli
4) dowody w postępowaniu kontrolnym,
5) upoważnienie do kontroli

3. Psychologiczne aspekty w pracy kontrolera
1) model osobowościowy kontrolera
2) współpraca stron w kontroli
3) konflikty w kontroli
4) asertywność w kontroli

III moduł

1. Podstawy prawne audytu wewnętrznego
1) definicja audytu wewnętrznego
2) rola i cele audytu wewnętrznego
3) rodzaje audytu wewnętrznego
4) procedury audytu wewnętrznego
5) kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.