Logo

Szkolenie: KPA - Kodeks postępowania administracyjnego

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 390,00zł(479,70zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Prawo

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Tematyka

1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich zastosowanie na poszczególnych etapach postępowania. Konsekwencje naruszeń zasad ogólnych postępowania.

2. Sposoby wszczęcia postępowania administracyjnego. Kiedy stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego? Moment wszczęcia postępowania z urzędu i na żądanie strony. Bieg terminów. Czynności informacyjne organu. Odmowa wszczęcia postępowania. Kontrola formalna podania. Uzupełnianie braków podania.

3. Doręczenia charakter czynności i znaczenie dla prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego. Doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Terminy w postępowaniu administracyjnym rodzaje i konsekwencje naruszeń terminów. Sposoby obliczania terminów. Przywracanie terminów.

5. Akta sprawy. Dokumentowanie czynności w postępowaniu administracyjnym. Metryka sprawy. Udostępnianie akt a ustawa o ochronie danych osobowych.

6. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego. Kiedy organ musi, a kiedy może zawiesić lub umorzyć postępowanie. Konsekwencje zawieszenia i umorzenia postępowania.

7. Rozstrzygnięcia organu administracji publicznej. Rodzaje decyzji administracyjnych. Elementy konieczne decyzji administracyjnej. Wykonalność decyzji administracyjnych. Ostateczność a prawomocność decyzji. Postanowienia organu administracji publicznej. Różnice między decyzjami a postanowieniami. Uzupełnianie lub prostowanie decyzji administracyjnych (rektyfikacja decyzji).

8. Postępowanie odwoławcze. Charakter postępowania odwoławczego. Konsekwencje wniesienia odwołania. Czynności organu pierwszej i drugiej instancji. Rozstrzygnięcia organu drugiej instancji i ich znaczenie dla organu pierwszej instancji.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.