Logo

Szkolenie: KPA - postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 560,00zł(688,80zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Prawo

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Pracownicy urzędów państwowych, samorządowych i innych podmiotów prowadzących postępowania administracyjne.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat postępowania w sprawach skarg i wniosków
w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów.

Tematyka

I. Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków
1. Prawo do składania skarg, wniosków i petycji
2. Regulacje zawarte w części ogólnej KPA, a dział VIII KPA i Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji i przyjmowania skarg i wniosków
3. Właściwość organów uprawnionych do rozpatrywania składanych skarg, wniosków i petycji
4. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
5. Udział prasy i organizacji społecznych w sprawie skarg i wniosków
6. Przyjmowanie skarg i wniosków przez zobowiązane organy oraz nadzór zwierzchni nad ich przyjmowaniem i rozpatrywaniem
II. Postępowanie administracyjne w sprawach skarg indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej
1. Skarga w sprawie indywidualnej, w której dotychczas nie wszczęto postępowania administracyjnego
2. Skarga wniesiona w toku postępowania administracyjnego
3. Skarga wniesiona po zakończeniu postępowania administracyjnego
4. Zażalenie (skarga) strony na podstawie art. 37 KPA na niezałatwienie przez organ sprawy administracyjnej w terminie określonym w art. 35 KPA.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.