Logo

Szkolenie: Księgowość projektowa, rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 320,00zł(393,60zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Unia Europejska

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do osób prowadzących księgowość w organizacjach realizujących projekty współfinansowane z funduszy europejskich, które chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie poprawnego księgowania i rozliczenia otrzymanych środków. Na szkolenie zapraszamy również osoby z działów księgowych podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z funduszy UE.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom procesu prawidłowej realizacji oraz rozliczenia projektu dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach prowadzonej księgowości. Zakres tematyczny szkolenia opiera się na wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów w powiązaniu z zasadami ich księgowania.

Tematyka

1. Polityka rachunkowości projektu - księgowe zasady rozliczania funduszy unijnych.

2. Koszty projektu (koszty kwalifikowane, koszty niekwalifikowane, wkłada własny, wkład finansowy, wkład rzeczowy).

3. Zasady kwalifikowania kosztów.

4. Warunki kwalifikowalności wydatków.

5. Zasady i rozwiązania stosowane w rachunkowości jednostek budżetowych w kontekście kwalifikowalności wydatków:
polityka rachunkowości (obligatoryjne elementy),
szczególne zasady w rachunkowości, wynikające z ustawy o finansach publicznych,
zasada jawności finansów publicznych,
zasada przejrzystości finansów publicznych.

6. Dokumentacja księgowa projektów finansowanych z funduszy UE.

7. Jakie dokumenty są dowodami księgowymi do ewidencji środków pomocowych?

8. Czynności związane z opracowaniem dokumentów księgowych.

9. Jak przygotować się do Kontroli realizacji projektu:
kontrola merytoryczna
kontrola formalna
kontrola rachunkowa

10. Wyodrębniona ewidencja księgowa.

11. Odpowiedzialność zarządu i głównego księgowego w świetle ustaw: ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych za nieprawidłowości powstałe w trakcie realizacji projektu?


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.